Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Anvisningar för deltagare i anbudsförfarandet om infrastrukturstöd för trafik har publicerats

Anvisningar för deltagare i anbudsförfarandet om infrastrukturstöd för trafik har publicerats

Energimyndigheten har publicerat anvisningar för deltagande i anbudsförfarandet om infrastruktur för trafik. Anvisningarna har publicerats på stödprogrammets webbplats:

https://www.energiavirasto.fi/sv/liikenteen-infratuki (på svenska)

https://www.energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki (på finska)


Utkastet till anvisningar har varit framlagt för kommentarer 1.8.2018–26.8.2018. Energimyndigheten tackar alla som har lämnat respons. Responsen har i tillämpliga delar beaktats.

Energimyndigheten verkställer konkurrensutsättningen av stöd som främjar spridningen av laddningssystem och gastankningsanläggningar för el- och gasfordon så att tiden för inlämning av anbud är 1.10.2018–31.10.2018. 
 
Mer information

Det primära sättet att ta kontakt i frågor som gäller stödprogrammet är e-post. Vänligen skicka frågorna till e-postadressen infratuki(a)energiavirasto.fi, därifrån styrs de vidare till rätt person.

teknisk expert Tuomo Hulkkonen, tfn 029 5050 097

konkurrenssakkunnig Roland Magnusson tfn 029 5050 111

jurist Inkeri Lilleberg, tfn 029 5050 121


Visa artiklar