Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Energimyndighetens uppföljningsanvisning för systemet med stöd för produktion av el har uppdaterats

Systemet med stöd för förnybar energiproduktion stängs för nya biogas- och träbränslekraftverk i slutet av 2018. Ansökan om godkännande av biogaskraftverk och träbränslekraftverk i tariffsystemet med inmatningspris ska lämnas till Energimyndigheten senast den 31 december 2018. Det är inte längre möjligt att godkänna biogas- eller trädbränslekraftverk för systemet på basis av ansökningar om godkännande som har blivit anhängiga efter det utsatta datumet.

Energimyndigheten har uppdaterat uppföljningsanvisningen som är avsedd för elproducenter och preciserat anvisningarna om inlämnande av ansökan om godkännande av biogas- och träbränslekraftverk.

I den uppdaterade uppföljningsanvisningen har också preciserande anvisningar lagts till om begränsning av stödet för elektricitet producerad med flis när det gäller utländskt trä.

Uppföljningsanvisningen finns på myndighetens webbplats på

https://www.energiavirasto.fi/sv/ohjeet1

Mer information ger ledande expert Maiju Seppälä (maiju.seppala(at)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 048).


Visa artiklar