Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Energimyndigheten har publicerad uppdaterade anvisningar om biodrivmedel och biobränslen på svenska

Energimyndigheten har publicerad uppdaterade anvisningar och blanketter om biodrivmedel och flytande biobränslen på svenska. Energimyndigheten uppdaterad sina anvisningar på grund av ändringar i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) och i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (446/2007). Ändringar trädde i kraft den 3 juli 2017.

De största ändringarna sammanhänger med distributionsskyldighet. Från början av år 2018 kan biodrivmedel räknas dubbelt för uppfyllande av distributionsskyldigheten, om biodrivmedels råvara har nämnts i bilagan till lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport. Verksamhetsutövare kan ansöka förhandsbesked om huruvida det är fråga om en råvara som nämnts i ovan nämnda lag hos Energimyndigheten.

Uppdaterade anvisningar och blanketterna är publicerat på Energimyndighetens webbplats.

Mer information:

Överinspektör Harri Haavisto, tel. 029 5050 067

Teknisk expert Aino-Mari Keskinen, tel. 029 5050 091


Visa artiklar