Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Energimyndigheten har öppnat anbudsförfarandet för förnybar energi

Energimyndigheten ordnar ett teknikneutralt anbudsförfarande om stöd för elektricitet producerat med förnybar energi. Godkännande till premiesystemet gör på basen av anbudsförfarandet. Anbud kan lämnas av producenter av el med vindkraft, solkraft, biomassa, biogas och vågkraft. Tiden för inlämning av anbud är 15.11.2018-31.12.2018 Anbuden ska lämnas in elektroniskt.

Anbudsblanketten samt anvisningar för deltagare i anbudsförfarandet har publicerats på Energimyndighetens webbplats:

https://www.energiavirasto.fi/sv/preemiojarjestelma (på svenska)

https://www.energiavirasto.fi/preemiojarjestelma (på finska)

För att säkerställa en jämlik behandling av dem som deltar i anbudsförfarandet kommer Energimyndigheten inte att ge enskilda aktörer linjedragningar eller tolkningar som gäller förutsättningarna för deltagandet i anbudsförfarandet, anbudens godkännande eller avgörandet av anbudsförfarandet. Frågor som gäller anbudsförfarandet avgörs slutligen i samband med att anbuden behandlas.

All kommunikation och information som gäller anbudsförfarandet publiceras på Energimyndighetens webbplats.

Tilläggsinformation om anbudsförfarandet

Det primära sättet att ta kontakt vid frågor som berör anbudsförfarandet är via e-post. Vänligen skicka frågorna till e-postadressen tuotantotuki(a)energiavirasto.fi, därifrån styrs de vidare till rätt person.

Konkurrenssakkunnig Roland Magnusson (roland.magnusson(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 111)

Ledande expert Maiju Seppälä (maiju.seppala@energiavirasto.fi, tfn 029 5050 048)

Direktör Pekka Ripatti (pekka.ripatt(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 075)

Jurist Inkeri Lilleberg (inkeri.lilleberg(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 121)

Behörighet att sköta ärenden

Anbuden lämnas in elektroniskt. Anbudet kan inte lämnas in om behörighet att uträtta ärenden saknas.

Behörigheterna kan kontrolleras på: http://oikeudet.energiavirasto.fi/

Tilläggsinformation om behörigheter att uträtta ärenden ges av sakkunnig Jari Nurmi (jari.nurmi(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 054)


Visa artiklar