Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Energimyndigheten har öppnat anbudsförfarandet om infrastrukturstöd för trafik

Meddelande till medierna

Energimyndigheten ordnar ett anbudsförfarande om stöd för laddningssystem och tankstationer för el- och gasfordon. Tiden för inlämning av anbud är 1.10.2018−31.10.2018 och anbuden ska lämnas elektroniskt till Energimyndigheten. Anbudsförfarandet är avsett för företag, kommuner och andra sammanslutningar. Anbudsförfarandet omfattar inte bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter eller projekt som genomförs i anslutning till dem. I anbudsförfarandet lämnas anbud i fyra grupper:

1. gastankningsanläggningar

2. laddningssystem för lokal kollektivtrafik

3. laddningssystem med hög prestanda för fordon

4. normalladdningssystem för fordon

Stöd beviljas på basis av anbudsförfarandet. De erhållna anbuden poängsätts utgående från ett jämförelsetal som beräknas särskilt för varje enskilt projekt. De projekt som får de lägsta jämförelsetalen i sin kategori får de bästa placeringarna i anbudsförfarandet. Poängsättningen påverkas av det tekniska nyhetsvärdet, trafiknätets närhet, antalet laddningsstationer för elbilar och deras effekter och hastigheten för påfyllning av tunga fordon eller möjligheten till påfyllning av kondenserad gas.

Utgående från budgeten för detta år delas sammanlagt 3 miljoner euro ut i stöd som konkurrensutsätts på en gång. Även i budgetförslaget för 2019 föreslås ett anslag på 3 miljoner euro för anbudsförfarandet om infrastrukturstöd. Stöd beviljas endast för en del av projektinvesteringens kostnader.

Infrastrukturstödet främjar verkställandet av den nationella energi- och klimatstrategin vars mål är att det 2030 finns 250 000 elbilar och 50 000 gasbilar i Finland. För tillfället finns det cirka 600 allmänna laddningsstationer för elbilar. Av dem ligger cirka en tredjedel i Nyland. Laddningssystem för kollektivtrafiken används och anläggs i Esbo, Helsingfors, Tammerfors och Åbo. Det finns cirka 40 gastankningsanläggningar och största delen av dem ingår i gasnät i södra Finland.

Anbudsförfarande om stöd för trafikinfrastruktur 

 

Mer information:

* konkurrenssakkunnig Roland Magnusson tfn 029 5050 111

* direktör Pekka Ripatti, tfn 029 5050 075


Visa artiklar