Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Det elektroniska kundsystemet för kompensationsstöd är slutförd och tillgänglig för stödsökande

Inloggning till SATU sker på Energimyndighetens webbplats.

För att kunna lämna in en ansökan om stöd på det elektroniska systemet, måste verksamhetsutövare först inlämna en blankett med basuppgifter och en fullmaktsblankett till Energimyndigheten. Blanketten för basuppgifter om verksamhetsutövare och fullmakten ska undertecknas i enlighet med verksamhetsutövarens bolagsordning.

När Energimyndigheten har skapat egna sidor för verksamhetsutövaren och dennes kraftverk skickar SATU ett e-postmeddelande om detta till verksamhetsutövarens kontaktpersoner. Mer information om blanketter finns på Energimyndighetens webbplats.

Ansökan om kompensationsstöd rörande år 2016 ska lämnas in till Energimyndigheten senast den 30 september 2017. Ansökan om stöd kan inte lämnas in utan att en kontrollör har verifierat ansökan.

Hittills har Energimyndigheten godkänt ÅF-Consult Oy som kontrollör.

Mer information om ansökningen om kompensationsstöd finns på Energimyndighetens webbplats och på Energimyndighetens anvisningar.


Kontaktinformation:


Visa artiklar