Web Content Display

Suurten yritysten pakolliset katselmukset

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmus neljän vuoden välein. Ensimmäiset, vuonna 2015 tehdyt, lakisääteiset katselmukset tulee uusia joulukuuhun 2019 mennessä.

Lakivelvoite koskee suuria yrityksiä

Suureksi yritykseksi määritellään yritys tai konserni, jonka

  • työntekijämäärä on yli 250 tai
  • liikevaihto on yli 50 M€ ja tase yli 43 M€.

Määrittelyssä otetaan huomioon Suomessa rekisteröidyn konsernin tai yrityksen sekä sen Suomessa tai ulkomailla omistamien yritysten yhteenlasketut työntekijät, liikevaihdot ja taseet. Jos yritys määritellään suureksi yritykseksi, niin sen kaikki Suomessa omistamat yritykset kuuluvat velvoitteen piiriin.

Katselmus selvittää energiankäytön tehostamiskeinot

Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön.

Yrityksen energiakatselmuksen esimerkkiraporttiin on kerätty malliksi asioita, joita raportissa olisi hyvä olla.

Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä.

Kohdekatselmustietojen toimitus Energiavirastolle

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella säädetään kohdekatselmusraportin sisällöstä.

Kohdekatselmusten keskeiset tiedot tulee siirtää alla olevan siirtotiedoston avulla Energiavirastolle sähköpostitse osoitteeseen katselmukset(at)energiavirasto.fi. Kohdekatselmusten siirtotiedostot tulee toimittaa Energiavirastolle 3 kuukauden kuluessa niiden valmistumisesta.

Usein kysyttyä

Suurten yritysten energiakatselmuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on kerätty alla olevaan dokumenttiin.

Energiatehokkuuslaki velvoittaa

Energiatehokkuuslaissa säädetään suurille yrityksille pakollisesta yrityksen energiakatselmuksesta:

Lain perustelut on esitetty hallituksen esityksessä energiatehokkuuslaiksi HE182/2014.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään yrityksen energiakatselmukseen sisältyvien kohdekatselmusten vähimmäisvaatimuksista sekä vastuuhenkilöpätevyydestä ja koulutuksesta.

Lisätietoja:

Yli-insinööri Juha Toivanen, puh. 029 5050 083, juha.toivanen(at)energiavirasto.fi