Web Content Display

Suurin osa maakaasuverkonhaltijoista ei ottanut täyttä sallittua tuottoa vuonna 2008 (17.11.2009)

Maakaasuverkkotoimintaa koskevien vuoden 2008 alustavien laskelmien perusteella 23 maakaasuverkonhaltijaa ei ottanut toiminnastaan täyttä sallittua tuottoa. Yhteensä 32 maakaasuverkonhaltijasta 8 yrityksen maakaasuverkkotoiminta tuotti sallittua paremmin.

Kaikkien verkonhaltijoiden yhteenlaskettu toteutunut tuotto on alittanut sallitun tuottotason yhteensä 24 miljoonalla eurolla. Yrityksillä olisi ollut mahdollisuus nostaa maakaasun siirtomaksuja keskimäärin noin 15 prosentilla.

Vuoden 2008 aikana maakaasuverkonhaltijalle kertynyt ylijäämä ei kuitenkaan merkitse maakaasumarkkinalain vastaista hinnoittelua. Verkonhaltijoilla on ollut mahdollisuus kompensoida ylijäämä vuosien 2007 - 2009 kuluessa. Energiamarkkinavirasto antaa vuonna 2010 päätökset maakaasuverkonhaltijoiden tuoton yli- ja alijäämistä vuosina 2006 - 2009.

Energiamarkkinavirasto julkaisee oheisena liitetiedostona vuosina 2006 - 2008 maakaasuverkonhaltijoille kertyneet verkkotoiminnan tuoton yli- ja alijäämät. Luvut on laskettu vähentämällä toteutuneesta tuotosta verkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle määritelty kohtuullinen tuotto. Luvut on myös suhteutettu yritysten maakaasuverkkotoiminnan liikevaihtoon.

Lisätiedot:
- johtava asiantuntija Veli-Pekka Saajo, puh 010 6050 023
- ryhmäpäällikkö Ritva Hirvonen, puh 010 6050 013

Liitetiedostot:
Maakaasuverkkotoiminnan tuoton yli- ja alijäämät vuosina 2006-2008