Web Content Display

Sopimusehtojen ja hinnan muuttaminen

Sähkömarkkinalain 93 § (588/2013) mukaan jakeluverkon haltija saa muuttaa liittymissopimuksen ja sähköverkkosopimuksen ja vähittäismyyjä sähkönmyyntisopimuksen mukaisia sopimusehtoja vain seuraavissa tilanteissa:

  • Sopimuksessa yksilöidyllä perusteella edellyttäen, ettei sopimuksen sisältö olennaisesti muutu. Vähittäismyyjä ei kuitenkaan saa muuttaa tällä perusteella määräaikaista sähkönmyyntisopimusta.
  • Jos muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen, jota jakeluverkonhaltija tai vähittäismyyjä ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehdessä
  • Jos muutokseen on erityistä syytä olosuhteiden olennaisen muuttumisen, vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen tai energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden johdosta. Vähittäismyyjä ei kuitenkaan saa näillä perusteilla muuttaa määräaikaista sopimusta.

Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän on lähetettävä sopijapuolelleen ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta hinnat tai muut sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Vähittäismyyjän ilmoituksessa on mainittava, onko sopijapuolella oikeus irtisanoa sopimus. Jos perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksessa hintoja voidaan muuttaa sähkömarkkinalain ja sopimusehtojen puitteissa. Määräaikaisen sähkösopimuksen hinta ei voi muuttua kesken sopimuskauden.

Määräaikaisessakin sopimuksessa voidaan kuitenkin sopia hinnan sitomisesta osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaan viitearvoon - esimerkiksi sähköpörssin aluehintaan. Tällöin maksettava hinta seuraa sopimuskauden ajan kyseessä olevan viitehinnan muutoksia (vertaa lainan koron sitominen esimerkiksi euribor-korkoon). Asiakkaalle tulee antaa riittävät tiedot myyjän soveltamasta hinnanmuodostamisen kaavasta, jonka perusteella hinta on asiakkaan laskettavissa.

Linkit: