Web Content Display

Sähkösopimuksen tekeminen

Tarvittavat sähkösopimukset tehdään ottamalla yhteyttä sähkömyyjään. Sähkönmyyjä huolehtii myyntisopimuksen lisäksi myös siirtosopimuksen tekemiseen liittyvistä käytännön asioista ja vanhan sähkönmyyntisopimuksen irtisanomisesta. Sähkösopimus voidaan tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti.

Sähkönkäyttäjälle on annettava ennen sopimuksen tekemistä ainakin seuraavat tiedot:

  • Palveluntarjoajan nimi ja yhteystiedot
  • Tarjottu suoritus tai palvelu ja sen laatu
  • Sopimuksen mukaiseen suoritukseen tai palveluun liittyvät mahdolliset ylläpitopalvelut
  • Menetelmät, joiden kautta sähkönkäyttäjä saa tietoja sopimukseen tai siihen liittyviin ylläpitopalveluihin sovellettavista maksuista
  • Sopimuksen voimassaoloaika sekä sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen sovellettavat ehdot
  • Sovellettavat vahingonkorvaukset ja muut hyvitykset, jos suorituksen tai palvelun laatu ei vastaa sovittua
  • Tiedot käytettävissä olevista riitojenratkaisumenettelyistä sekä niiden vireillepanosta
  • Tiedot kuluttajalle kuuluvista oikeuksista, jotka esitetään laskuissa tai jakeluverkonhaltijan tai vähittäismyyjän Internet-sivulla

Mikäli sopimus on tehty kirjallisesti, kuluttaja saa ehdot sopimuksen teon yhteydessä.

Mikäli sopimus tehdään suullisesti ja sähkönkäyttäjä ei tietoja halua, yllä mainittuja tietoja ei tarvitse sopimuksen teon yhteydessä antaa. Sähkönmyyjä toimittaa kuitenkin tässä tapauksessa kuluttajalle jälkikäteen vahvistusilmoituksen, joka sisältää sopimusehdot. Vahvistusilmoitus on lähetettävä viivytyksettä ja viimeistään kahden viikon kuluttua sopimuksen tekemisestä.