Web Content Display

Sopimuksen irtisanominen

Sähkösopimus irtisanotaan sähkönmyyjää vaihdettaessa tai muutettaessa pois käyttöpaikasta. Sähkönmyyjää vaihdettaessa uusi sähkönmyyjä hoitaa käytännön asioiden hoitamisen mukaan lukien vanhan sähkösopimuksen irtisanomisen. Muissa tapauksissa sähkösopimus irtisanotaan ottamalla yhteyttä nykyiseen sähkönmyyjään.

Toistaiseksi voimassaolevan sähkönmyyntisopimuksen irtisanomisaika kuluttajalle on aina kaksi viikkoa. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomiselle ei ole asetettu mitään ehtoja.

Määräaikainen sopimus päättyy määräajan umpeutuessa. Mikäli kuluttajalla on ollut määräaikainen kahden vuoden sopimus, sopimus ei voi jatkua uudella määräaikaisella sopimuksella, vaan sähkönmyyjän on hankittaa jatkosopimukselle kuluttajan nimenomainen suostumus.

Määräaikaisen sopimuksen päättämisestä kesken sopimuskauden voi seurata jokin sopimus-rikkomussanktio, kuten sopimussakko. Kohtuullinen sopimussakko voidaan kuluttajalta periä, jos siitä ja sen määrästä on yksilöllisessä myyntisopimuksessa erikseen sovittu.

Määräaikaiselle sopimukselle ei ole asetettu sähkömarkkinalaissa aikarajaa. Kuitenkin jos määräaikainen sopimus on tehty yli kahden vuoden ajaksi, kuluttajalla on oikeus kahden vuoden kuluttua irtisanoa sopimus samalla tavoin, kuin se olisi toistaiseksi voimassaoleva. Esimerkiksi, jos määräaikainen sopimus on solmittu kolmeksi vuodeksi, kuluttajalla on kahden vuoden jälkeen oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla.

Sähkömarkkinalaissa (588/2013) säädetään irtisanomisen vähimmäisehdot, joista ei saa poiketa kuluttaja-asiakkaan vahingoksi.

Linkit: