Web Content Display

Sopimattomat menettelyt

Jos sopimuksen tekemisestä on annettu vääriä tietoja, kannattaa ensin olla yhteydessä tiedot antaneeseen elinkeinonharjoittajaan. Jos asia ei selviä, voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan ja tarvittaessa asian voi viedä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Sopimattomina kulutushyödykkeiden ja palvelujen tarjoamisessa pidetään muun muassa seuraavia menettelyjä:

  • Markkinoinnista ei käy selvästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus eikä se, kenen lukuun markkinoidaan.
  • Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa annetaan totuudenvastaisten tai harhaanjohtavia tietoja.
  • Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa jätetään antamatta olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi.
  • Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa käytetään aggressiivista menettelyä jona pidetään häirintää, pakottamista ja muuta sellaista kuluttajan painostamista, joka on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman painostamista olisi tehnyt.

Harhaanjohtavilla myyntikäytännöillä tarkoitetaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa annettavia totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea esimerkiksi myynnin kohdetta, hyödykkeen hintaa tai myyntitapaa.