Web Content Display

SATU-järjestelmän käyttäjäksi

Tuotantotukiasioissa asioiminen Energiaviraston kanssa tapahtuu pääosin sähköisessä järjestelmässä SATUssa. Järjestelmässä on e-ohjeet, jotka toimivat täyttöohjeina SATUn lomakkeissa kysyttäviin asioihin.

Alla olevassa tekstissä lihavoidut tekstit ovat linkkejä.

Sähkön tuottajan perustietojen ja valtakirjan jättäminen

SATUssa asioiminen edellyttää, että sähkön tuottaja toimittaa Energiavirastolle sähkön tuottajan perustietolomakkeen, voimalaitoksen perustietolomakkeen ja valtakirjan.

Valtakirjalla sähkön tuottajat nimeävät yhden tai useamman edustajansa järjestelmän käyttäjäksi. Valtakirjalomakkeita toimitetaan Energiavirastolle yksi kutakin valtuutettavaa henkilöä kohti. Sähkön tuottajan valtuuttamat käyttäjät pääsevät kirjautumaan SATUun omilla pankkitunnuksillaan järjestelmän etusivulta.

Sähkön tuottajan perustietolomakkeita toimitetaan kunkin yhtiön osalta yksi kappale. Energiavirasto luo sähkön tuottajalle oman pääsivun SATUun sähkön tuottajan perustietolomakkeen perusteella.

Voimalaitoksen perustietolomake toimitetaan kunkin sellaisen voimalaitoksen osalta, jolle tuotantotukea haetaan. Energiavirasto luo voimalaitoksen perustietolomakkeiden perusteella jokaiselle voimalaitokselle oman pääsivun SATUun. Hakemukset ja ilmoitukset aloitetaan SATUssa voimalaitoksen pääsivulta.

Kun Energiavirasto on luonut sähkön tuottajalle ja tämän voimalaitoksille omat sivut, SATU lähettää asiasta sähkön tuottajan yhteyshenkilöille sähköpostin.

Sähkön tuottajan perustietolomake ja valtakirjat tulee allekirjoittaa sähkön tuottajan yhtiöjärjestyksen mukaisesti (esimerkiksi toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai muu yhtiöjärjestyksen mukaan nimenkirjoitusoikeutettu).

Sähkön tuottajan perustietolomakkeet ja valtakirjalomakkeet toimitetaan postitse Energiavirastoon osoitteella: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki. Voimalaitoksen perustietolomakkeet voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen tuotantotuki(at)energiavirasto.fi (otsikkona: Voimalaitos SATUun).
 

Linkit
SATU
Käyttöohjeet.

SATUssa on lisäksi e-ohjeet, jotka toimivat täyttöohjeina hakemuksissa kysyttäviin asioihin. E-ohje aukeaa painamalla kysymyksen edessä olevaa vihreää kysymysmerkkiä.