Web Content Display

SATU-järjestelmä


Kompensaatiotukihakemukset jätetään Energiavirastolle SATU-järjestelmän kautta. 

SATU -järjestemän käyttäjäksi tulee hakeutua ennen tukihakemuksen jättämistä. Käyttäjäksi hakeudutaan täyttämällä ja toimittamalla Energiavirastolle perustietolomake ja valtakirjalomake. Lomakkeet tulee toimittaa täytettynä ja asianmukaisesti allekirjoitettuna kompensaatiotuen sähköpostiosoitteeseen kompensaatiotuki@energiavirasto.fi

Energiavirastolle riittää sähköiset versiot lomakkeista, mutta SATU-käyttäjäksi hakeutuvan toimijan tulee säilyttää alkuperäiset lomakkeet. Energiavirasto voi pyytää tarvittaessa alkuperäiset lomakkeet toiminnanharjoittajalta. Energiavirasto saattaa pyytää toiminnanharjoittajia täydentämään esitettyjä tietoja.

SATU-käyttäjäksi hakevalle luodaan käyttäjäoikeudet sekä lisätään toiminnanharjoittajan perustiedot järjestelmään. Yrityksen ilmoittamat yhteyshenkilöt saavat tiedon asiasta sähköpostitse.