Web Content Display

Sähköverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullinen kustannus vuonna 2013

Energiamarkkinaviraston 23.11.2011 antamissa päätöksissä sähköverkonhaltijan verkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevien menetelmien vahvistamiseksi on vahvistettu periaatteet sähköverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullisen kustannuksen määrittämiseksi vuosille 2012-2015.

Näiden periaatteiden mukaan vuosina 2012-2015 sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa reaalisena riskittömänä korkokantana käytetään Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokoron edellisen vuoden toukokuun keskiarvoa josta vähennetään kiinteä inflaatiokomponentti 1 %. Oman pääoman kustannuksen laskentaa varten markkinariskipreemiona käytetään 5 prosenttia ja velattomana beeta-kertoimen 0,4:a. Velaton beeta-kerroin korjataan ns. velalliseksi beeta-kertoimeksi pääomarakenteella, jona käytetään sähkön kantaverkonhaltijalla 60/40 (korolliset velat/oma pääoma) ja kaikilla muilla sähköverkonhaltijoilla 30/70. Oman pääoman kustannuksen laskennassa otetaan huomioon myös erillinen 0,5 %:n suuruinen likvidittömyyspreemio. Korollisen vieraan pääoman kustannuksena käytetään riskitöntä korkoa lisättynä preemiolla 1,0 %. Verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullinen kustannus lasketaan käyttäen em. pääomarakennetta.

Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokoron vuoden 2012 toukokuun keskiarvo oli 1,82 %. Yhteisöverokanta vuoden 2013 verotuksessa on 24,5 %. Yhteisverokanta otetaan huomioon sähköverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullisen kustannuksen määrittämisessä silloin, jos verkonhaltija maksaa tuloveroa.

Energiamarkkinaviraston päätöksillään vahvistamien määrittelymenetelmien perusteella vuoden 2013 sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa sähköverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullisena kustannuksena käytetään seuraavia prosentteja:

Sähkön kantaverkonhaltija:

3,06 %

Muut sähköverkonhaltijat:

 

- yhteisöverovelvolliset (Oy:t jne)

3,19 %

- muut (kunnalliset laitokset)

3,47 %

 

Oheisessa liitetiedostossa on laskelma Energiamarkkinaviraston 23.11.2011 vahvistamien menetelmien mukaisesta vuoden 2013 sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa toimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullisen kustannusprosentin määrittelystä.

Liitetiedostot:
Sähköverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullinen kustannus