Web Content Display

Sähköverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullinen kustannus vuodelle 2010

Energiamarkkinaviraston 13.12.2007 antamissa päätöksissä sähköverkonhaltijan verkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevien menetelmien vahvistamiseksi on vahvistettu periaatteet sähköverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullisen kustannuksen määrittämiseksi vuosille 2008-2011.

Näiden periaatteiden mukaan vuosina 2008-2011 sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa riskittömänä korkokantana käytetään Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokoron edellisen vuoden toukokuun keskiarvoa. Oman pääoman kustannuksen laskentaa varten markkinariskipreemiona käytetään 5 prosenttia ja velattomana beeta-kertoimen 0,3:a. Velaton beeta-kerroin korjataan ns. velalliseksi beeta-kertoimeksi pääomarakenteella, jona käytetään sähkön kantaverkonhaltijalla 60/40 (korolliset velat/oma pääoma) ja kaikilla muilla sähköverkonhaltijoilla 30/70. Oman pääoman kustannuksen laskennassa otetaan huomioon myös erillinen 0,2 %:n suuruinen likvidittömyyspreemio. Korollisen vieraan pääoman kustannuksena käytetään riskitöntä korkoa lisättynä preemiolla 0,6 %. Verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullinen kustannus lasketaan käyttäen em. pääomarakennetta.

Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokoron vuoden 2009 toukokuun keskiarvo oli 3,91 %. Yhteisöverokanta vuoden 2010 verotuksessa on 26 %. Yhteisverokanta otetaan huomioon sähköverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullisen kustannuksen määrittämisessä silloin, jos verkonhaltija maksaa tuloveroa.

Energiamarkkinaviraston päätöksillään vahvistamien määrittelymenetelmien perusteella vuoden 2010 sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa sähköverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullisena kustannuksena käytetään seuraavia prosentteja:

Sähkön kantaverkonhaltija:

4,91 %

Muut sähköverkonhaltijat:

 

- yhteisöverovelvolliset (Oy:t jne)

5,26 %

- muut (kunnalliset laitokset)

5,73 %

 

Oheisessa liitetiedostossa on laskelma Energiamarkkinaviraston 13.12.2007 vahvistamien menetelmien mukaisesta vuoden 2010 sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa toimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullisen kustannusprosentin määrittelystä.

Liitetiedostot:
Sähköverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullinen kustannus 2010