Web Content Display

Sähköverkkotoiminnan vuoden 2017 alustavat kohtuullisen hinnoittelun laskelmat

Energiavirasto julkaisee vuoden 2017 alustavat kohtuullisen hinnoittelun laskelmat ja oheisessa liitteessä vuonna 2017 verkonhaltijoille lasketut seuraavat tiedot:

-sähköverkko-omaisuuden oikaistu jälleenhankinta-arvo

-sähköverkko-omaisuuden oikaistu nykykäyttöarvo

-sähköverkko-omaisuuden oikaistut tasapoistot

-sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu oma pääoma

-sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu korollinen vieras pääoma

-sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu koroton vieras pääoma

-sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma

-kohtuullinen tuotto

-toteutunut oikaistu tulos

-ylijäämä tai alijäämä

-kumulatiivinen ylijäämä tai alijäämä vuosilta 2016 ja 2017 (pdf-tiedosto)

-voitonjakoluonteiset erät.

Tiedot perustuvat Energiaviraston 30.11.2015 vahvistamiin valvontamenetelmiin, jotka koskevat sähköverkkotoiminnan neljättä valvontajaksoa 1.1.2016 – 31.12.2019. Tiedot ovat vielä kuluvan neljännen valvontajakson ensimmäisten vuosien osalta alustavia. Energiavirasto vahvistaa vuosien 2016-2019 yli- tai alijäämät aikaisintaan vuonna 2020 annettavilla valvontapäätöksillä. Vuosien 2016 ja 2017 alustavien laskelmien mukaan laskettu kumulatiivinen yli- tai alijäämä ei siis vielä kerro sitä, onko koko neljännen valvontajakson 2016-2019 ajalta hinnoittelu kokonaisuudessaan kohtuullista.

Erillisessä liitteessä (PDF) vuosien 2016 ja 2017 kumulatiiviset yli- ja alijäämät on laskettu vähentämällä toteutuneesta oikaistusta tuloksesta verkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle määritelty kohtuullinen tuotto. Alijäämä tarkoittaa, että hinnoittelu on ollut alle kohtuulliseksi määritetyn tason. Vastaavasti ylijäämä tarkoittaa, että hinnoittelu on ylittänyt kohtuulliseksi määritetyn tason. Kolmannelta valvontajaksolta neljännelle valvontajaksolle siirtyneet ja neljännen valvontajakson kumulatiiviset yli- ja alijäämät on ilmoitettu liitteenä taulukossa erikseen yhtiökohtaisesti. Verkonhaltijan on otettava neljännellä valvontajaksolla (2016-2019) huomioon kolmannen valvontajakson (2012-2015) osalta vuonna 2017 annettu valvontapäätös määrittäessään siirtopalvelusta perittävien maksujen suuruutta. Mikäli siis verkonhaltijan hinnoittelu ylitti kohtuullisuuden tason kolmannella valvontajaksolla (2012-2015), verkonhaltija velvoitetaan ottamaan mahdollinen ylijäämä huomioon neljännen valvontajakson (2016-2019) aikana käytettävässä hinnoittelussaan.

Lisätiedot: laskentatoimen asiantuntija Heidi Tiivola, puh. 029 5050 084, laskentatoimen asiantuntija Venla Stålnacke, puh. 029 5050 095, johtava asiantuntija Tiina Karppinen, puh. 029 5050 035, verkkoinsinööri Valtteri Varonen, puh. 029 5050 089 ja johtaja Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023.


Sähköverkkotoiminnan yhtiökohtaiset tiedot vuoden 2017 alustavien kohtuullisen hinnoittelun laskelmilta excel

Neljännen valvontajakson aikana kertyneet sähköverkkotoiminnan alustavien kohtuullisen hinnoittelun laskelmien mukaiset yli- ja alijäämät