Web Content Display

Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut vuodelta 2011

Energiamarkkinaviraston määräyksen sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta (1345/01/2005) perusteella sähköverkonhaltijoiden tulee ilmoittaa Energiamarkkinavirastolle vuosittain päätöksen liitteissä mainitut verkkotoiminnan laajuutta, taloutta, kannattavuutta, hintatasoa, tehokkuutta sekä laatua kuvaavat tunnusluvut. Tunnusluvut on jaettu jakeluverkkotoiminnan tunnuslukuihin ja muun kuin jakeluverkkotoiminnan tunnuslukuihin. Jälkimmäiset tunnusluvut ilmoittavat ne verkonhaltijat, joilla ei ole jakeluverkkotoimintaa tai joilla jakeluverkkotoiminta on eriytetty muusta sähköverkkotoiminnasta.

Verkonhaltijoiden tulee ilmoittaa tunnusluvut Energiamarkkinavirastolle vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Sähköverkonhaltijan on myös pidettävä tunnusluvut julkisesti saatavilla.

Liitteenä olevaan työkirjaan Sähköverkon tt-luvut 2011.XLS on koottu vuoden 2011 osalta sähköverkonhaltijoiden ilmoittamat verkkotoiminnan laajuutta ja luonnetta sekä laatua kuvaavat tunnusluvut.

Liitetiedostot:
Jakeluverkon tunnuslukuohjeet
Muun verkon tunnuslukuohjeet
Sähköverkon tt-luvut 2011