Web Content Display

Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut vuodelta 2017


Energiaviraston antaman tunnuslukumääräyksen (2167/002/2016) perusteella sähköverkonhaltijoiden tulee ilmoittaa Energiavirastolle tunnuslukumääräyksen mukaisesti kalenterivuosittain verkkotoiminnan laajuutta, taloutta, kannattavuutta, hintatasoa, tehokkuutta sekä laatua kuvaavat tunnusluvut. Tunnusluvut on jaettu verkkotoiminnan luonteen mukaisesti jakeluverkkotoiminnan, suurjännitteisen jakeluverkkotoiminnan ja kantaverkkotoiminnan tunnuslukuihin.

Verkonhaltijoiden tulee ilmoittaa tunnusluvut Energiavirastolle vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Sähköverkonhaltijan on myös julkaistava internetsivuillaan linkki näihin tunnuslukuihin ja pidettävä tunnusluvut julkisesti saatavilla.

Liitteenä olevaan työkirjaan on koottu vuoden 2017 osalta sähköverkonhaltijoiden ilmoittamat verkkotoiminnan laajuutta ja luonnetta sekä laatua kuvaavat tunnusluvut.


Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut 2017

Lisätiedot: verkkoinsinööri Joel Seppälä, puh 029 5050 488