Web Content Display

Sähköverkkoon liittyminen ja sähkösopimuksen tekeminen1. Mihin minun tulee ottaa yhteyttä halutessani tehdä sähkösopimuksen ensimmäisen kerran?
Haluamaasi sähkönmyyjään. Jos kyseessä on uusi rakennettava käyttöpaikka, jossa ei ole liittymissopimusta, on ensin oltava yhteydessä paikalliseen jakeluverkonhaltijaan.

2. Onko minun tehtävä sähkönmyynnistä ja verkkopalvelusta sopimus ja kenen kanssa se tehdään?
Sähkön myyjän kanssa tehdään myyntisopimus energian toimituksesta ja jakeluverkonhaltijan kanssa verkkopalvelusopimus siirrosta.

Toimitusvelvollisen myyjän kanssa voidaan tehdä kokonaistoimitussopimus, joka sisältää sähkönmyynnin lisäksi sähkön siirron edellyttämän verkkopalvelun.

3. Miten saan selville, kuka on minun sähkönmyyjäni tai verkonhaltijani?
Suomessa sähkönkäyttäjät saavat vapaasti valita sähkön myyjän. Sähkönmyyjät, jotka ovat valmiita tarjoamaan sähköä postinumeroalueellesi saa helposti selville Energiaviraston ylläpitämästä hintavertailupalvelusta www.sahkonhinta.fi. Jos et tiedä oman myyjäsi nimeä, voit tarkistaa sen esimerkiksi sähkölaskustasi.

Verkkopalvelusopimus tehdään kyseisellä alueella toimivan verkonhaltijan kanssa. Sähkön myyjä tekee verkkosopimuksen asiakkaan puolesta asiakkaan näin halutessa. Tiedon alueella toimivasta verkonhaltijasta saa esim. sähkön myyjältä tai Energiavirastolta.
 
4. Millä myyjällä on velvollisuus toimittaa minulle energiaa maksua vastaan muodollisen sopimuksen nojalla? Kuka on oletusmyyjäni?
Jokaisen jakeluverkonhaltijan vastuualueella on toimitusvelvollinen myyjä (yleensä kyseessä olevan alueen markkinaosuudeltaan suurin myyjä), jonka on toimitettava vastuualueella sähköä kuluttaja-asiakkaille ja eräille muille pienehköille sähkönkäyttäjille julkisilla hinnoilla ja ehdoilla. Näiden hintojen tulee olla kohtuullisia.

Suomessa ei ole säädetty ns. oletusmyyjästä toisin kuin joissakin muissa Euroopan maissa. Sähkön toimittaminen edellyttää, että kuluttaja on sopinut sähkön myynnistä jonkin myyjän kanssa. Kuluttaja voi valita myyjänsä vapaasti.

5. Onko minun tehtävä sopimus kotitalouteni liittämisestä fyysisesti sähkönjakeluverkkoon ja kenen kanssa se tehdään?
Mikäli pientaloa tai kesämökkiä ei ole liitetty sähköverkkoon, sopimus verkkoon liittämisestä tulee tehdä paikallisen jakeluverkonhaltijan kanssa. Asunto-osakeyhtiömuotoisissa rivi- tai kerrostaloissa päätöksen ja sopimuksen jakeluverkonhaltijan verkkoon liittymisestä tekee yksittäisen asukkaan sijasta taloyhtiö.

6. Mihin otan yhteyttä, jos energiantoimituksissa tulee katkos? Kenen puoleen voin kääntyä, jos minulla on toimituksiin liittyviä teknisiä kysymyksiä?
Paikalliseen jakeluverkonhaltijaan.

7. Kuka on vastuussa vahingoista, joita sähköntoimituskatkoksista aiheutuu kotitaloudelleni?
Jos sähkökatkos katsotaan virheeksi, kuluttajalla on oikeus sähkön hinnanalennukseen, joka vastaa kahden viikon osuutta hänen vuotuisesta siirtopalvelumaksustaan. Vaihtoehtoisesti sähkönkäyttäjä voi olla oikeutettu vakiokorvaukseen, mikäli sähkökatkos kestänyt yli 12 tuntia. Vakiokorvaus myönnetään sähkömarkkinalaissa säädetyin edellytyksin. Vakiokorvauksen määrä on riippuvainen keskeytyksen kestosta ja sähkönkäyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.

Lisäksi sähkönkäyttäjä voi vaatia korvausta vahingosta, jonka hän kärsii sähkötoimituksen virheeksi katsottavan sähkökatkoksen vuoksi. Hinnanalennusta, vakiokorvausta ja mahdollista vahingonkorvausta koskeva vaatimus on tehtävä jakeluverkonhaltijalle.
 
8. Jos joudun tilapäisiin taloudellisiin vaikeuksiin, miten vältän kotitaloudelleni välttämättömän perusenergian toimituksen (esim. lämmön ja keittiösähkön) katkaisemisen?
Aluksi kuluttajan on hyvä ottaa yhteyttä jakeluverkonhaltijaan ja myyjään ja kertoa tilanteesta. Mikäli maksuvaikeudet ovat vain tilapäisiä, voidaan päästä sopimukseen esimerkiksi lisämaksuajan myöntämisestä tai maksusuunnitelmasta teosta.

Jos maksujen laiminlyönnin perusteena on henkilön sairaus, työttömyys tai muu erityinen syy, saa sähköt katkaista vasta kahden kuukauden kuluttua maksun eräpäivästä. Esteestä tulee ilmoittaa verkonhaltijalle ja myyjälle niin pian kuin mahdollista.

Sähköntoimitusta ei saa maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää vakituisena asuntona käytettävästä rakennuksesta tai sen osasta, jonka lämmitys on riippuvainen sähköstä, lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana, ennen kuin on kulunut neljä kuukautta laiminlyödyn maksun eräpäivästä.

9. Mitä tapahtuu, jos sähkönmyyjäni poistuu markkinoilta? Kuka on siinä tapauksessa sähkönmyyjäni?
Mikäli sähkönmyyjä poistuu markkinoilta, esimerkiksi konkurssin vuoksi, jakeluverkonhaltija ei saa keskeyttää sähköntoimitusta. Jakeluverkonhaltijan on jatkettava sähköntoimitusta toimitusvelvollisuuden piirissä oleville asiakkaille siihen asti, kun Energiavirasto määrää uuden sähkönmyyjän. Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava muille kuin toimitusvelvollisuuden piirissä oleville asiakkaille toimituksen keskeyttämisestä ja jatkettava tämän jälkeen sähkön toimitusta kolmen viikon ajan.

Asiakas voi myös itse valita uuden sähkönmyyjän. Sähkönmyyjät, jotka ovat valmiita tarjoamaan sähköä postinumeroalueellesi saa helposti selville Energiaviraston ylläpitämästä hintavertailupalvelusta www.sahkonhinta.fi.

10. Jos sattuu kansallinen, alueellinen tai paikallinen kriisi tai muu vakavia toimitushäiriöitä aiheuttava tilanne, mistä saan tietoa hätätoimenpiteistä?
Paikallisista ja alueellisista häiriöistä saa tietoa omalta verkonhaltijalta ja laajemmista häiriöistä yleisistä tiedotusvälineistä.