Web Content Display

Sähkönmyyjän vaihtaminen1. Mitä sähkönmyyjiä alueellani toimii?
Sähkönmyyjät, jotka ovat valmiita tarjoamaan sähköä postinumeroalueellesi saa helposti selville Energiaviraston ylläpitämästä hintavertailupalvelusta www.sahkonhinta.fi.

2. Miten irtisanon nykyisen myyntisopimukseni ja vaihdan uuteen sähkönmyyjään?
Myyjän vaihtoon riittää yhteydenotto uuteen myyjään. Tämä voi asiakkaan valtuutuksella hoitaa vanhan sopimuksen irtisanomisen. Valtuutus voidaan tehdä, kun uusi sopimus solmitaan. Halutessaan kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen vanhan sähkönmyyjän kanssa itse, mutta suositeltavin ja helpoin tapa on olla yhteydessä uuteen myyjään, joka hoitaa kaiken asiakkaan puolesta.
 
3. Mitkä ovat yleiset vähimmäisehdot sähkönmyyntisopimuksen irtisanomiselle myyjää vaihdettaessa?
Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomiselle ei ole asetettu mitään ehtoja. Kuluttaja voi kahden viikon irtisanomisajalla vapaasti irtisanoa sopimuksen päättymään milloin vain.

Määräaikainen sopimus päättyy määräajan umpeutuessa.

4. Voivatko toimitukset katketa siinä vaiheessa, kun vaihdan sähkönmyyjää?
Sähkön toimitus ei katkea myyjänvaihdon seurauksena.

5. Mitkä syyt estävät minua vaihtamasta sähkönmyyjää?
Voimassa oleva määräaikainen sopimus nykyisen myyjän kanssa. Määräaikaisen sopimuksen päättämisestä kesken sopimuskauden voi seurata jokin sopimusrikkomussanktio kuten sopimussakko. Kohtuullinen sopimussakko voidaan kuluttajalta periä, jos siitä ja sen määrästä on yksilöllisessä myyntisopimuksessa erikseen sovittu.

Yleisten sähkönmyyntiehtojen mukaan kuluttaja voi kuitenkin irtisanoa myös määräaikaisen sopimuksen muuton vuoksi tai jos kuluttajan sähkönkäytön tarve on olennaisesti muuttunut esim. vakavan sairastumisen takia ja sähkösopimuksen jatkuminen tällöin on kuluttajan osalta kohtuutonta.

6. Kuinka paljon sähkönmyyjän vaihtaminen maksaa?
Sähkönmyyjän vaihto on maksutonta sähkönkäyttäjälle.

7. Miten pitkäksi aikaa sähkönmyyjä voi sitoa kuluttajan sopimukseen?
Määräaikaiselle sopimukselle ei ole asetettu sähkömarkkinalaissa aikarajaa. Kuitenkin jos määräaikainen sopimus on tehty yli kahden vuoden ajaksi, kuluttajalla on oikeus kahden vuoden kuluttua irtisanoa sopimus samalla tavoin kuin, jos se olisi toistaiseksi voimassaoleva. Eli esimerkiksi jos määräaikainen sopimus on solmittu kolmeksi vuodeksi, kuluttajalla on kahden vuoden jälkeen oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla.

Lisäksi jos kuluttajalla on ollut määräaikainen kahden vuoden sopimus, sopimus ei voi jatkua automaattisesti uudella määräaikaisella sopimuksella, vaan sähköntoimittajan on hankittava jatkosopimukselle kuluttajan nimenomainen suostumus.