Web Content Display

Sähkönjakeluverkon komponenttien yksikköhinnat 2012

Sähkönjakeluverkon komponenttien vuoden 2012 yksikköhinnat perustuvat Energiateollisuus ry:n verkostosuosituksessa KA 2:10 esitettyihin yksikköhintoihin sekä Energiamarkkinaviraston Empower Oy:ltä tilaamaan sähköverkkokomponenttien yksikköhintojen määrittelyä koskevaan selvitykseen (17.11.2010).
Energiamarkkinavirasto on korjannut sähkönjakeluverkon komponenttien yksikköhinnat vuoden 2012 rahanarvoon rakennuskustannusindeksin (1995=100) perusteella. Vuodelle 2012 sähkönjakeluverkon komponenttien yksikköhintoja on korjattu noin +4,4 % vuoden 2010 hintatasosta.

Lisätiedot: Lasse Simola, puhelin 010 6050 021

Liitetiedostot:
Sähkönjakeluverkon komponenttien yksikköhinnat