Web Content Display

Sähkön tuottajan hakeutuminen alkuperätakuujärjestelmään

 

Mikäli sähkön tuottaja haluaa liittää voimalaitoksensa sähkön alkuperätakuujärjestelmään, hänen tulee

1. todentaa voimalaitoksen tuotantotapa ja sen käyttämät energialähteet.
2. hakea rekisterinpitäjältä (Fingrid Oyj) voimalaitoksen liittämistä järjestelmään.

Voimalaitoksen todentaminen

Arviointilaitoksen tehtävänä on todentaa voimalaitokset, ennen kuin voimalaitoksen tuottamalle sähkölle voidaan myöntää alkuperätakuita. Arviointilaitos todentaa voimalaitoksen tuotantotavan ja sen käyttämät energialähteet. Arviointilaitoksen suorittama voimalaitoksen todentaminen on voimassa viisi vuotta todentamistodistuksen antamisesta lukien, mutta se voidaan tehdä myös lyhemmäksi ajaksi.

Tällä hetkellä hyväksyttyjä arviointilaitoksia ovat:
 

  • DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab
  • Enemi Oy
  • Inspecta Sertifiointi Oy
  • Teqniq Wind Oy
  • ÅF-Consult Oy


Arviointilaitoksen todentamiseen rinnastetaan seuraavat todentamiset ja päätökset, jotka ovat voimassa sähkön alkuperätakuujärjestelmässä viisi vuotta todentamistodistuksen tai hyväksymispäätöksen antamisesta lukien:
 

  • Eurooppalaisessa energian alkuperätodistusjärjestelmässä (European Energy Certificate System, EECS) suoritettu todentaminen
  • Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) 15 §:n perusteella tehty hyväksymispäätös


Voimalaitoksen liittäminen alkuperätakuujärjestelmään

Voimalaitoksen haltijan on haettava järjestelmään liittämistä Fingrid Oyj:ltä ennen kuin alkuperätakuiden myöntäminen voidaan aloittaa. Hakemukseen on liitettävä alkuperäinen todentamistodistus liitteineen. Alkuperätakuujärjestelmään liittyminen edellyttää myös palvelusopimuksen tekemistä Fingridin kanssa.

Linkit: