Web Content Display

Sähkön kulutuksen mittaus

Sähkön loppukäyttäjän laskutus perustuu sähkömittarin mittauslukemiin. Paikallinen jakeluverkonhaltija vastaa sähkön mittauspalveluiden järjestämisestä ja ilmoittaa mittaustiedot myös sähkönmyyjälle. Jakeluverkonhaltijan kanssa voidaan sopia erilaisista mittauspalveluista, kuten yksiaikaista yleismittausta, kaksiaikaista yö- ja päiväkulutuksen mittausta, kausi- ja tuntimittausta.

Suomessa on pääasiallisesti käytössä etäluettava sähkönkulutuksen tuntimittaus. Etäluettavilta mittareilta luetaan sähkönkulutustiedot kerran päivässä ja sähkölasku perustuu todelliseen kulutukseen. Sähkömittarit, jotka eivät ole etäluettavia, tulee lukea vähintään kolme kertaa vuodessa, joista vähintään yksi luentakerta kuuluu jakeluverkonhaltijan vastuulle.

Sähkönmyyjän vaihtuessa verkonhaltijan on huolehdittava mittauslaitteiston luennasta saatuaan tiedon myyjän vaihtumisesta. Verkonhaltijalla on kuitenkin oikeus arvioida muun kuin etäluettavan tuntimittauslaitteiston lukema sähkönkäyttöpaikan aikaisempaan sähkönkulutukseen perustuen, jos käyttäjä ei ole toimittanut kohtuullisessa määräajassa lukemaa verkonhaltijan sitä pyydettyä tai jos mittauslaitteisto on sijoitettu sellaiseen paikkaan, johon asiakkaalla ei ole pääsyä.