Web Content Display

Sähkön hintatilastot

Energiaviraston antamien määräysten perusteella sähköverkonhaltijoiden täytyy ilmoittaa voimassa olevat verkkopalveluiden hinnat ja -ehdot Energiavirastolle. Vastaavasti sähkön vähittäismyyjien tulee ilmoittaa Energiavirastolle sähköenergian myyntihinnat ja -ehdot, joilla ne tarjoavat sähköä toimitusvelvollisuuden piirissä oleville asiakkaille sekä yleisesti muille asiakkaille, joiden pääsulake on enintään 3x63 ampeeria tai vuosikulutus on enintään 100 000 kilowattituntia. Yritysten täytyy ilmoittaa hinnoissa tai ehdoissa tapahtuvista muutoksista Energiavirastolle viimeistään siihen mennessä, kun muutos astuu voimaan.

Sähköverkonhaltijat ja sähkön vähittäismyyjät tekevät itsenäisesti päätökset sähkön siirron ja sähköenergian hinnastoihinsa tehtävistä muutoksista.

Energiavirasto ylläpitää sähköenergian tarjoushintojen vertailupalvelua osoitteessa www.sahkonhinta.fi.

Alla oleviin dokumentteihin on koottu Energiavirastojen keräämistä sähkön hintatilasoista keskeisimmät tiedot. Ajantasalla olevat tilastotiedot sähköenergian ja sähkön siirron hintojen kehityksestä Suomessa löytyvät osoitteesta www.sahkonhinta.fi.

Sähkön hintatilastot:

 

Sähkön hintatilaston sisältämät tiedot:

Sähkön toimitusvelvollisuus- ja siirtohintojen kehitys:
Toimitusvelvollisuus- ja siirtohinnat ovat koko maan painotettuja tyyppikäyttäjäkohtaisia keskiarvoja. Taulukossa on esitetty myös kulloinkin voimassaoleva arvonlisä- ja sähkövero.

Tarjoustuotteiden hintojen kehitys:
Tarjoustuotteiden hinnat sisältävät koko maan painotetut keskiarvot ja minimihinnat, tyyppikäyttäjä- ja sopimustyyppikohtaisesti (toistaiseksi voimassa oleva, 1-v määräaikainen, 2-v määräaikainen).

Sähkön siirron verkonhaltijakohtaiset hinnat:
Sähkön siirron verkonhaltijakohtaiset hinnat tyyppikäyttäjittäin. Tiedot ovat tarjolla viimeisen kuukauden ja koko tilastointihistorian ajalta.

Lisätietoja tilastoihin liittyen antaa:

Markus Nora
Analyytikko
Markkinavalvonta
etunimi.sukunimi(at)energiavirasto.fi

Aiheeseen liittyviä tilastoja muualla:

Tilastokeskus - Energian hinnat

Nord Pool Spot

Energiateollisuus