Web Content Display

Sähkön alkuperän varmentaminen

Sähkönmyyjän tulee aina varmentaa sähkön alkuperä, jos sähköä markkinoidaan uusiutuvista energialähteistä tuotettuna. Alkuperätakuujärjestelmä on ainoa menetelmä, jolla varmennus voidaan suorittaa. Sähkön alkuperä on varmennettava alkuperätakuilla myös silloin, jos sähköntuottaja ilmoittaa muussa liiketoiminnassaan käyttämänsä sähkön olevan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua, tai jos sähkönkäyttäjä antaa markkinoinnissaan tietoja käyttämästään uusiutuvista energialähteistä peräisin olevasta sähköstä. Sähkön alkuperätakuiden hankkiminen on vapaaehtoista. Vaihtoehtoisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö voidaan ilmoittaa kansallisen jäännösjakauman avulla.

Alkuperätakuujärjestelmän tavoitteena on varmentaa uusiutuvien energialähteiden käytöstä ilmoitettujen tietojen oikeellisuus sekä edistää sähkönkäyttäjien mahdollisuutta valita uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. Sähkön alkuperätakuita myönnetään vain uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle.

Alkuperätakuilla käydään kauppaa EU- ja ETA-maiden välillä ja sähköntuottaja voi myydä alkuperätakuun myös erillään tuottamansa sähkön myynnistä. Oheinen kaavio kuvaa alkuperätakuu- ja sähkömarkkinoiden rakennetta. Alkuperätakuu myönnetään sähköntuotantolaitoksessa tuotetulle uusiutuvalle sähkölle, ja sähkön tuottaja voi myydä alkuperätakuun ja sähkön eri tahoille.

Alkuperätakuu ja sähkömarkkinoiden rakenne

Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta