Web Content Display

Sähkön alkuperän ilmoittaminen

Sähkönmyyjät ovat velvoitettuja ilmoittamaan asiakkailleen vuosittain edellisen kalenterivuoden aikana myymänsä sähkön alkuperän kokonaisjakauman. Alkuperältään varmentamattoman uusiutuvilla tuotetun ja alkuperältään tuntemattoman sähkön jakauma ilmoitetaan Energiaviraston julkaiseman jäännösjakauman avulla. Muista kuin uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön alkuperä voidaan ilmoittaa jäännösjakauman lisäksi myös tosiasiallisen tuotantotapansa mukaisesti. Muun kuin uusiutuvan sähkön tuotantotapa voidaan todistaa omalla tuotannolla, luotettavalla sopimuksella tai sertifikaatilla.

Kuluttajilla on mahdollisuus saada tietoja myytävän sähkön alkuperästä myös Energiaviraston ylläpitämältä sähkön hintavertailusivustolta www.sahkonhinta.fi. Sivustolla on saatavilla myyjäkohtaisesti sähkön alkuperäjakauma. Kokonaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetut sähkötuotteet on merkitty palvelussa vihreällä lehdellä.

Energiavirasto on laatinut ohjeistuksen sähkönmyyjille koskien myydyn sähkön alkuperän ilmoittamisvelvollisuutta. Ohjeistuksella pyritään avaamaan laissa sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta sähkönmyyjille asetetun ilmoittamisvelvollisuuden sisältöä.

Jäännösjakauma

Jäännösjakaumassa sähkön tuotanto jaetaan seuraaviin tuotantomuotoihin: fossiiliset energialähteet ja turve, uusiutuvat energialähteet ja ydinvoima. Jäännösjakauma sisältää myös tiedot jäännösjakauman mukaisen sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöistä ja käytetyn ydinpolttoaineen määrästä tuotettua kilowattituntia kohden.

Jäännösjakauman laskennan pohjana on Suomessa tuotetun sähkön tuotantojakauma, josta vähennetään alkuperältään varmennettu uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö. Näin vihreän sähkön osalta ei tapahdu kaksoislaskentaa. Jäännösjakauman laskennassa otetaan huomioon sähkön nettotuonti Venäjältä Venäjän sähkön tuotantojakauman mukaisesti. EU- ja ETA-maiden välinen alkuperätakuiden ja sähkön tuonti sekä vienti otetaan huomioon eurooppalaisen jäännösjakauman avulla.

Energiaviraston julkaisee jäännösjakauman vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. 

Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta