Web Content Display

Sähkölaskun sisältö

Sähkönmyyjä laskuttaa sähkön käyttäjää myyntisopimuksen mukaisesti perustuen sähkönkulutuksen mittaukseen, jollei muuta ole sovittu. Verkonhaltija laskuttaa sähkön käyttäjää verkkosopimuksen ja voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Laskuissa tai sen liitteessä on esitettävä vähintään:

  • sähköenergian ja/tai sähkön siirron hinnan muodostumiseen vaikuttavat maksut
  • laskutettavien yksiköiden määrä
  • kunkin maksun yksikköhinta
  • kunkin maksun osalta veloitettava summa
  • kaikkien samalla laskulla veloitettavien maksujen kokonaissumma
  • sähköveron määräytymisperuste ja määrä
  • arvonlisäveron määräytymisperuste ja määrä

Lisäksi laskusta on käytävä ilmi tieto sopimuksen voimassaoloajasta. Laskuissa on myös annettava tiedot asiakasvalitusten tekemistä varten sekä tietoja kuluttajien käytettävissä olevista riitojenratkaisumenettelyistä.

Sähkönmyyjän ja verkonhaltijan on tarjottava kuluttajille erilaisia maksutapoja sähkölaskujen maksamiseen. Tarjotuissa vaihtoehdoissa ei saa olla perusteettomia, eikä eri asiakasryhmiä syrjiviä ehtoja. Laskujen eräpäivistä ja laskutusrytmistä asiakas ja sähkönmyyjä tai verkonhaltija voivat sopia keskenään tarkemmin.

Pääsääntöisesti asiakasta laskutetaan laskutuskauden todellisen kulutuksen mukaan, jolloin laskutus perustuu sähkönkuluttajan sähkönmittauslaitteiston mittauslukemiin. Mikäli kulutuspaikalla on käytössä etäluettava mittauslaitteisto, perustuu sähkölasku sovituin aikavälein etäluettuun mittauslukemaan. Muutoin sähkölasku perustuu kuluttajan toimittamaan mittarilukemaan. Jos sähkönmyyjä kuitenkin tarjoaa kuluttajille ennakkomaksujärjestelmää, on järjestelmän heijastettava riittävästi kuluttajan arvioitua todennäköistä vuotuista sähkönkulutusta.

Sähkönmyyntisopimuksen päättyessä sähkönmyyjän on toimitettava loppulasku kuluttajalle kuuden viikon kuluessa siitä, kun sähkön toimitus kuluttajalle on päättynyt.

Energiaviraston määräys sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä (1097/002/2013) antaa tarkempia määräyksiä lukema-, arvio- ja tasauslaskun sisällöstä.