Web Content Display

Sähkö- ja maakaasuyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot sekä taloudelliset tunnusluvut vuodelta 2016

Energiavirasto julkaisee sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoilta sekä maakaasun myyjiltä kerätyt, eriytetyt tilinpäätökset. Tilastot sisältävät eriytetyn sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä eriytetyn maakaasun myyntitoiminnan tuloslaskelman ja taseen. 

Lisäksi tilastoissa ovat kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 79/2005 9 §:n mukaiset lisätiedot sähköverkkotoiminnasta, kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 222/2005 7 §:n mukaiset lisätiedot maakaasuverkkotoiminnasta sekä Energiaviraston määräysten 2167/002/2016 ja 1731/002/2015 mukaiset sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan taloudelliset tunnusluvut.

Tilinpäätöstiedot  ja taloudelliset tunnusluvut 2016