Web Content Display

Sähkö- ja maakaasuyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot sekä taloudelliset tunnusluvut vuodelta 2013

Energiavirasto julkaisee sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoilta sekä maakaasun myyjiltä kerätyt, eriytetyt tilinpäätökset. Tilastot sisältävät eriytetyn sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä eriytetyn maakaasun myyntitoiminnan tuloslaskelman ja taseen. 

Lisäksi tilastoissa ovat kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 79/2005 9 §:n mukaiset lisätiedot sähköverkkotoiminnasta, kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 222/2005 7 §:n mukaiset lisätiedot maakaasuverkkotoiminnasta sekä Energiaviraston määräysten 963/002/2011 ja 1346/01/2005 mukaiset sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan taloudelliset tunnusluvut.

Tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2013