Web Content Display

Sähkö- ja maakaasuverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullinen kustannus vuonna 2019

Energiavirasto on 30.11.2015 ja 18.12.2015 antamissaan päätöksissä vahvistanut valvontamenetelmät sähkön jakeluverkkotoiminnan ja sähkön suurjännitteisen jakeluverkkotoiminnan, sähkön kantaverkkotoiminnan, maakaasun jakeluverkkotoiminnan ja maakaasun siirtoverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden määrittämiseksi.

Valvontamenetelmissä kohtuullinen tuottoaste määritetään WACC-mallin avulla.

Vuonna 2019 verkkotoiminnan kohtuullisena tuottoasteena käytetään seuraavia WACC- tuottoprosentteja:

Sähkön jakeluverkkotoiminta ja sähkön suurjännitteinen jakeluverkkotoiminta: 6,20 %

Sähkön kantaverkkotoiminta: 5,36 %

Maakaasun jakeluverkkotoiminta: 6,65 %

Maakaasun siirtoverkkotoiminta: 6,95 %

WACC-tuottoprosentin laskenta sekä tarvittavien parametrien arvot on kuvattu liitteenä olevassa excel-tiedostossa. 

WACC-parametrit 2019