Web Content Display

Hinnasto

Energiavirasto RES-kouluttajien hyväksymistä koskevien päätösten hinnat ovat seuraavat 1.10.2015 alkaen:

  • Päätös uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä: 3000 euroa
  • Päätös uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajiem kouluttajien hyväksymispäätöksen muuttamisesta: 2000 euroa

Energiaviraston suoritteista perittävien maksujen perusteisiin sovelletaan RES-kouluttajalain 7 §:n mukaan valtion maksuperustelakia (150/1992). Energiaviraston päätösten hinnat määräytyvät Työ- ja Elinkeinoministeriön Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen mukaan.

Linkit: