Web Content Display

Blogs

« Back

Sähkömarkkinoiden viisi pelastajaa

 

Sähkön siirtohintojen korotukset herättivät vilkkaan yhteiskunnallisen keskustelun alkuvuodesta. Samoin tapahtui sähkönjakelun toimitusvarmuuden osalta neljä vuotta sitten joulunajan 2011 myrskyjen jälkeen. Molemmissa tapauksissa keskustelu käytiin vasta ongelmien ilmettyä. Ennen tätä aiheet oli sivuutettu lähes tyystin julkisessa keskustelussa.

Energiaviraston näkemyksen mukaan edellä mainittuja puheenaiheita merkittävämpi asia yhteiskuntamme toimivuuden kannalta on kuitenkin sähkön toimitusvarmuus kokonaisuutena: sähkön siirron, jakelun sekä sähkön tuotannon toimitusvarmuus. Tämä onkin sähköjärjestelmän ja sähkömarkkinoiden tulevaisuuden suurimpia haasteita.

Sähkön toimitusvarmuuden ylläpitäminen vaatii ratkaisuja

 Sähköjärjestelmä ja sähkömarkkinat osoittivat tällä erää toimivuutensa, kun Suomessa saavutettiin 7.1.2016 klo 17-18 uusi sähkötehon kulutushuippu 15 105 MWh/h. Järjestelmä ja markkinat toimivat moitteetta, eikä esimerkiksi tehoreserviä vielä tarvittu. Nykytilanteessa tehopula voi talven lisäksi ”yllättää” myös kesällä. Osan perustuotannosta ja siirtoyhteyksistä ollessa kesäaikaan huollossa, voivat vaikkapa äkilliset muutokset tuulisuudessa johtaa ongelmiin sähköjärjestelmän stabiiliudessa.

Markkinaehtoisten tarjousten loputtua järjestelmäreserveillä pyrittäisiin estämään tehovaje. Mikäli tämä ei riittäisi, jouduttaisiin tehoa rajoittamaan. Koko sähköjärjestelmän kaatuminen sentään on sangen epätodennäköistä.

Sähkön hyvän toimitusvarmuuden ylläpitäminen edellyttää oikeiden ratkaisujen tekemistä lähitulevaisuudessa. Suomen lisäksi ratkaisuihin olisi kyettävä myös muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa sekä lisääntyvien siirtoyhteyksien myötä laajemminkin Euroopassa. Ratkaisuja tarvitaan ainakin seuraavien tekijöiden osalta: 1) monipuolisten tuotantoinvestointien vauhdittaminen, 2) siirtokapasiteetin lisääminen, 3) tukijärjestelmien harmonisointi ja hallittu alasajo, 4) kulutusjouston, energiatehokkuuden ja sähkön varastoinnin kehittäminen sekä 5) sähkömarkkinamallin kehittäminen.

Oikeiden ratkaisujen löytäminen on vaikeaa

Sähkömarkkinoiden toimivuuden ja sähköjärjestelmän toimitusvarmuuden takaamiseksi näihin viiteen -sähkömarkkinoiden pelastajaan- on löydettävät ratkaisut. Sähköjärjestelmä kaipaa kipeästi lisää monipuolisia ja myös markkinaehtoisia investointeja sähköntuotantoon.

Päästöttömän tuuli- ja aurinkovoiman lisäksi tarvitsemme merkittävästi myös muita tuotantomuotoja mukaan lukien nopeasti säädettävää tuotantoa. Nykyisellä alhaisella sähkön tukkuhinnalla markkinaehtoisten investointien toteutuminen on vaikeaa. Näitä investointeja olisi kuitenkin kyettävä vauhdittamaan.

Myös sähkön siirtokapasiteettia on lisättävä Pohjoismaiden sisällä. Erityisen tärkeä on kolmas pohjoisen vaihtosähköyhteys Suomen ja Ruotsin välille. Tämän ohella tarvitaan vahvistuksia muun muassa Ruotsin sisäisiin siirtoyhteyksiin.

Uusiutuvan energian tukijärjestelmien olisi hyvä olla harmonisoituja ainakin pohjoismaisella tasolla, ovathan sähkömarkkinammekin yhteiset. Kääntöpuolena tuetut investoinnit voivat ohjautua parempien tuotanto-olosuhteiden vetämänä muualle.

Sähkömarkkinoiden tehokkaan ja markkinaehtoisen toiminnan näkökulmasta on syytä miettiä, että pidemmällä tähtäimellä kaikki tukijärjestelmät ajettaisiin hallitusti alas. Myös kulutusjouston, energiatehokkuuden ja sähkön varastoinnin kehittämiseen on panostettava. Kulutusjousto ja energiatehokkuus leikkaavat sähkön kysynnän tehohuippuja.

Sähkön varastoinnilla taas voidaan ratkaista vaihtelevan tuotannon sekä kysynnän ja tuotannon eriaikaisuuden mukanaan tuomia ongelmia. Sähkömarkkinamallia on kehitettävä tulevaan sähköjärjestelmään sopivaksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi markkinoiden hinnanmuodostusmekanismien muokkaamista sopimaan kasvavan vaihtelevan tuotannon ohjaamiseen.

Oikeiden ratkaisujen löytäminen on hyvin vaikeaa ja tarvittavien investointien ja markkinamuutosten toteutuminen vie paljon aikaa. Olisikin tärkeää, että sähkön toimitusvarmuudesta ja sen ylläpitämisen vaatimista ratkaisuista ryhdyttäisiin käymään vilkasta, mutta asiallista ja rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua jo nyt, ennen ongelmien ilmenemistä.

Valoisaa kevättä 2016 

 

Simo Nurmi, Ylijohtaja

 

Comments
Trackback URL:

Matti
Mihin perustuu taloutemme sähkönsiirron yli 30 % korotus?
Asun kaupungissa ja meillä on sähköverkko jo kaapeloitu ja edellisisestä sähkökatkoksesta on vuosia.
Miksi Caruna Espoon sähkönsiirtoa ei koroteta, kuten meillä muilla?
Posted on 3/29/16 9:06 PM.

Web Content Display

Web Content Display