Web Content Display

Tarjouskilpailu uusiutuvan energian tuista
 

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukilain muutos tuli voimaan 25.6.2018. Sen mukaan Energiavirasto tulee järjestämään uusiutuvan energian teknologianeutraalin tarjouskilpailun. Tarjouksia preemiojärjestelmään voivat tehdä tuulivoiman, aurinkovoiman, biomassan, biokaasun ja aaltovoiman sähkön tuottajat.

Kilpailutuksen kohteena on vuotuinen sähkön tuotantomäärä, joka on yhteensä 1,4 terawattituntia. Se kilpailutetaan yhdellä kerralla. Sähkön tuottajat tekevät tarjouksia siitä, millä preemiolla ja kuinka paljon ne ovat valmiita tuottamaan sähköä. Maksettava tuki määräytyy kiinteän ja liukuvan preemion yhdistelmänä, ja sitä maksetaan tuotetun sähkön määrän perusteella. Tuotetusta sähköstä pienimmän preemion tarjonneet hankkeet menestyvät tarjouskilpailussa parhaiten.

Tarjousten jättöaika on 15.11.-31.12.2018.

Tuotantotukilaissa säädetään kilpailuun osallistumisen edellytyksistä. Energiaviraston tarjouskilpailuun valmistautujan ohjeessa annetaan tarkentavia tietoja eräistä keskeisistä edellytyksistä. Ohje on tarkoitettu sähkön tuottajille, jotka valmistelevat tarjouskilpailuun osallistumistaan.

Energiavirasto tulee julkaisemaan myöhempänä ajankohtana tarjouskilpailuun osallistujan ohjeen, jossa käsitellään kilpailutuksen toteuttamista, preemiosta tarjoamista, tarjouskilpailuun osallistumisen edellytykset kokonaisuudessaan, tuen saamisen edellytykset, sekä preemiojärjestelmään hyväksytyn sähkön tuottajan oikeudet ja velvollisuudet.

LISÄTIEDOT

Ensisijainen yhteydenottotapa tarjouskilpailuun liittyvissä kysymyksissä on sähköposti. Kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen tuotantotuki(a)energiavirasto.fi, josta ne ohjataan oikealle henkilölle.

Kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson (roland.magnusson(a)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 111)
Johtava asiantuntija Maiju Seppälä (maiju.seppala(a)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 048)
Johtaja Pekka Ripatti (pekka.ripatt(a)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 075)
Lakimies Inkeri Lilleberg (inkeri.lilleberg(a)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 121)

OHJEET JA LOMAKKEET

Ohje tarjouskilpailuun valmistautuville tahoille
Takuumallipohja
Sähköverkonhaltijan lausunto (tarjouskilpailuun osallistumisen mahdollistavan) liittymistarjouksen antamatta jättämisestä

TIEDOTTEET JA TILAISUUDET

Linkki Energiaviraston tiedotteeseen tarjouskilpailusta (20.6.2018).

Energiavirasto järjestää tarjouskilpailusta tiedotustilaisuuden 20.9.2018 Helsingissä, linkki tilaisuuden ohjelmaan ja kutsuun

Energiaviraston ohje verkonhaltijoille verkkoliityntää koskevan osallistumisedellytyksen osalta (tiedote 16.7.2018).