Web Content Display

Päästöselvitys

Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa Energiavirastolle vuosittain päästöselvitys FINETS-järjestelmän kautta. Päästöselvitys laaditaan edellisen vuosien päästöistä, ja se tulee toimittaa maaliskuun 31. päivään mennessä.

Ennen päästöselvityksen toimittamista Energiavirastolle todentajan tulee laatia toiminnanharjoittajalle todentamisraportti päästöselvityksestä. Myös todentamisrapotti toimitetaan FINETS-järjestelmän kautta. Päästökauppalain mukaan lain soveltamisalaan kuuluvien toiminnanharjoittajien on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä, toimitettava Energiavirastolle tyydyttäväksi todennettu päästöselvitys edellisen kalenterivuoden hiilidioksidipäästöistä.