Web Content Display

Tarkkailusuunnitelman muuttaminen

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava ennakkoon Energiavirastolle osoitteeseen paastolupa(at)energiavirasto.fi laitoksen sellaisesta

  • toiminnan muutoksesta
  • kapasiteetin lisäyksestä tai vähennyksestä
  • päästöjen tarkkailun muutoksesta,

joka voi edellyttää päästöluvan muuttamista.

Toiminnanharjoittajan on hyvä ilmoittaa kaikista hyväksytyn tarkkailusuunnitelman muutoksista ennakkoon Energiavirastoon. Ilmoituksen perusteella Energiavirasto arvioi, edellyttääkö muutos päästöluvan muuttamista. Kaikki muutokset eivät välttämättä edellytä päästöluvan välitöntä muuttamista. Tämän vuoksi on tärkeää olla yhteydessä Energiavirastoon. Myös havaituista puutteista tai virheistä hyväksytyssä tarkkailusuunnitelmassa tulee ilmoittaa Energiavirastoon.

Toiminnanharjoittajan vaihtuminen

Jos päästöluvan saaneen toiminnanharjoittajan tilalle tulee toinen toiminnanharjoittaja, uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava asiasta kirjallisesti Energiavirastolle. Energiavirasto tarkistaa ilmoituksen johdosta päästöluvan. Useimmiten toiminnanharjoittaja vaihtuu, kun laitos myydään. Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan sitä tahoa, jolla on tosiasiallinen määräysvalta laitoksen toiminnasta eli sitä, joka vastaa laitoksen käytöstä tai ohjaa laitoksen toimintaa käytännössä.

Päästöluvan peruuttaminen

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava Energiavirastolle laitoksen toiminnan lopettamisesta, laitoksen toimintaa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta tai ympäristöluvan peruuttamisesta. Ilmoitus on tehtävä viipymättä, kuitenkin viimeistään sen vuoden loppuun mennessä, jolloin laitoksen toiminta on lopetettu tai ympäristölupa on rauennut tai peruutettu.