Web Content Display

Ohjeet
 

Toiminnanharjoittajan pikaopas

Päästökertoimen laskentaohje

Ohje luvan hakemista varten

FAQ 2013-2020

Ohje epävarmuustarkastelua varten

Aputaulukko epävarmuustarkastelua varten (Excel)

CRF-koodit (IPCC 2006 GL)

Ohje painotettujen laskentakertoimien määritykseen (Excel)

 

 

Päätökset Gasum Oy:n menettelyiden hyväksymisestä

Päätös 31.8.2017
Gasum Oy:n maakaasun hiilidioksidipäästöjen määrittämistä koskevien menetelmien hyväksyminen sekä online-kaasukromatografin hyväksymisen peruutus.
Liitteet 2   3   4

Päätös 26.3.2013
Menettely maakaasun lämpöarvon ja päästökertoimen määrittämiseksi Imatran mittaukseen tai alueelliseen mittaukseen perustuvilla laatuarvoilla sekä määrätiedon määrittäminen myyntimittauksilla. Mikäli maakaasulle käytetään Gasum Oy:n määrittämää lämpöarvoa ja päästökerrointa tai määrätietoa, viitataan päästölupahakemuksessa kyseiseen menettelyyn. Ohjeet viittaamiseen löytyvät Energiaviraston ohjeesta kauden 2013-2020 päästöluvan hakemista varten.

Päätös Gasum Oy:n online-kaasuanalysaattorin hyväksymisestä Liipola ja LNG-laitos

 


Tarkkailu- ja raportointiasetuksen (MRR) mukaiset ohjeet


Guidance document No. 1 - The Monitoring and Reporting Regulation - General guidance for installations
GD1 Komission käännös (luonnos)

Guidance document No. 3 - Biomass issues
GD3 EMV:n epävirallinen käännös

Guidance document No. 4 - Uncertainty Assessment
GD4 EMV:n epävirallinen käännös

Guidance document No. 4a - Exemplar Uncertainty Assessment (for an installation with low emissions)
GD4a Energiaviraston epävirallinen käännös

Guidance document No. 5 - Sampling and Analysis
GD 5 Komission käännös (luonnos)

Guidance document No. 6 - Data flow activities and control system
GD 6 Komission käännös (luonnos)