Web Content Display

Osallistuminen

Huutokauppoihin osallistutaan suoraan huutokaupat toteuttavan huutokauppapaikan kautta. Osallistumisoikeutta voivat huutokauppa-asetuksen mukaan hakea:

  • Päästökaupan toiminnanharjoittajat ja näiden emo- ja tytäryhtiöt
  • Toiminnanharjoittajien yhteenliittymät
  • Sijoituspalveluyritykset
  • Rahoituslaitokset
  • Tietyt julkisoikeudelliset tahot

Yllä mainituilla toimijoilla on kotimaastaan riippumatta oikeus hakea osallistumisoikeutta mihin tahansa huutokauppaan.

Huutokauppaan osallistuvien toimijoiden tulee lisäksi täyttää huutokauppa-asetuksessa määritellyt edellytykset tarjouksentekoluvalle sekä huutokauppapaikan asettamat  mahdolliset vaatimukset.

Huutokauppa-asetuksen mukaan:

  • tarjoajan tulee olla unioniin sijoittautunut toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä
  • tarjoajalla on tarkoitukseen nimetty päästöoikeustili sekä pankkitili
  • tarjoajalla on nimetty edustaja
  • tarjoajan tulee täyttää huutokauppapaikan edellyttämät vaatimukset
  • tarjoajan pitää tarvittaessa pystyä rajaamaan tarjouksensa kokoa huutokauppa-asetuksen artiklan 57 mukaisesti

EEX tarjoaa eri laajuisia jäsenyyksiä osallistujille. Jäsenyyden kattavuudesta riippuen myös sille asetetut vaatimukset ja kustannukset vaihtelevat. Lisätietoa on tarjolla EEX:n kotisivuilla. Ison-Britannian huutokauppoihin osallistumisesta löytyy tietoa ICE:n kotisivuilta.

Huutokaupat toimivat sähköisesti ja tapahtuvat englannin kielellä.  Huutokauppamenetelmänä on suljettu yhtenäishinnoittelu, mikä tarkoittaa että tarjoajat eivät näe muiden jättämiä tarjouksia ja kaikki voittajatarjouksen jättäneet maksavat päästöoikeuksista saman hinnan (euroa/päästöoikeus).