Web Content Display

Myrskytuhot sähkönjakeluverkolle kesällä 2010

Energiavirasto toteutti yhteistyössä Onnettomuustutkintakeskuksen, Turvatekniikankeskuksen, Huoltovarmuuskeskuksen ja Energiateollisuus ry:n kanssa kyselyn, jolla selvitettiin kesän 2010 myrskyjen vaikutukset sähköverkolle. Myrskyt aiheuttivat 33 verkonhaltijalle yhteensä yli 40 miljoonan euron lisäkulut keskeytyksistä, vianselvityksistä ja verkon korjauksista.

Energiaviraston laatiman selvityksen mukaan kesän 2010 myrskyt aiheuttivat ennennäkemättömän paljon tuhoja useiden jakeluverkonhaltijoiden toimialueilla. Myrskyt saivat aikaan keskeytyksiä ja myrskyvaurioita kaikkiaan 33 verkonhaltijalle, ja 25 verkonhaltijaa maksoi asiakkailleen vakiokorvauksia yli 12 tunnin keskeytyksistä reilun 10 miljoonaa euroa.

Verkonhaltijoille aiheutuneet vianselvitys- ja korjauskustannukset nousivat yli 30 miljoonaan euroon, josta suurten verkonhaltijoiden osuus oli merkittävä. Muutamat pienet verkonhaltijat kuitenkin kärsivät myrskytuhoista aiheutuneista kustannuksista liikevaihtoonsa suhteutettuna huomattavan paljon.

Suurmyrskyjen vaikutukset eivät rajoitu pelkästään maksettuihin vakiokorvauksiin ja vikojen korjauskustannuksiin. Heijastusvaikutuksia verkonhaltijoille aiheutuu myös lähitulevaisuudessa normaalivuotta korkeampien operatiivisten kustannusten ja kohonneiden keskeytyskustannusten vuoksi.

Kesän 2010 myrskyjen ansiosta saatiin kerättyä paljon oppia siitä, miten verkonhaltijan kannattaa varautua vastaavanlaisiin tilanteisiin. Esille nousivat kolme tärkeää seikkaa: maakaapeleiden asentaminen, verkonhaltijoiden henkilöstön kouluttaminen poikkeustilanteisiin varautumiseen sekä tiivis yhteistyö naapuriverkonhaltijoiden kanssa.

Ohessa Energiaviraston raportti "Kesän 2010 myrskyt sähköverkon kannalta".

Lisätiedot: ryhmäpäällikkö Simo Nurmi, puhelin 029 5050 044 ja johtava asiantuntija Martti Hänninen, puhelin 029 5050 024.

Liite:
Kesän 2010 myrskyraportti