Web Content Display

Muut tilastot ja tunnusluvut

 

Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut vuodelta 2017

Sähkö- ja maakaasuyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot sekä taloudelliset tunnusluvut vuodelta 2016

Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut vuodelta 2016

Sähkö- ja maakaasuyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut vuodelta 2015


Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut vuodelta 2015


Sähkö- ja maakaasuyritysten eriytetyt tilinpäätöstiedot  ja taloudelliset tunnusluvut vuodelta 2014
       

Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut vuodelta 2014

Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut vuodelta 2013 

Sähkö- ja maakaasuyritysten eriytetyt tilinpäätöstiedot sekä taloudelliset tunnusluvut vuodelta 2013                  

Sähkö- ja maakaasuyritysten eriytetyt tilinpäätöstiedot vuodelta 2012
Energiamarkkinavirasto julkaisee sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoilta sekä maakaasun myyjiltä kerätyt, eriytetyt tilinpäätökset. Tilasto sisältää eriytetyn sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä eriytetyn maakaasun myyntitoiminnan tuloslaskelman ja...

Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut vuodelta 2012
Energiamarkkinaviraston määräyksen sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta (1345/01/2005) perusteella sähköverkonhaltijoiden tulee ilmoittaa Energiamarkkinavirastolle vuosittain päätöksen liitteissä mainitut verkkotoiminnan laajuutta, ta...

Energiainfrastruktuuri ja siihen liittyvien investointihankkeiden ilmoittaminen komissiolle
Työ- ja elinkeinoministeriö on valtuuttanut Energiamarkkinaviraston toteuttamaan Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 617/2010 mukaisen energiainfrastruktuurin liittyvien investointihankkeiden tietojen keräämisen. Tiedot kerätään...

Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut vuodelta 2011
Energiamarkkinaviraston määräyksen sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta (1345/01/2005) perusteella sähköverkonhaltijoiden tulee ilmoittaa Energiamarkkinavirastolle vuosittain päätöksen liitteissä mainitut verkkotoiminnan laajuutta, ta...

Sähkö- ja maakaasuyritysten eriytetyt tilinpäätöstiedot vuodelta 2011
Energiamarkkinavirasto julkaisee sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoilta sekä maakaasun myyjiltä kerätyt, eriytetyt tilinpäätökset. Tilasto sisältää eriytetyn sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä eriytetyn maakaasun myyntitoiminnan tuloslaskelman j...

Sähkön jakeluverkonhaltijoiden vuosien 2012-2015 vahvistuspäätösten tehokkuuslukujen laskennan muuttujien arvot ja tehokkuusluvut
Energiamarkkinavirasto on 23.11.2011 annetuilla päätöksillä vahvistanut sähkön jakeluverkonhaltijoille yrityskohtaiset tehostamistavoitteet vuosille 2012 - 2015. Yrityskohtaiset tehostamistavoitteiden asettamisessa on pohjana käytetty StoNED-menetelm...

Sähkö- ja maakaasuyritysten eriytetyt tilinpäätöstiedot vuodelta 2010
Energiamarkkinavirasto julkaisee sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoilta sekä maakaasun myyjiltä kerätyt, eriytetyt tilinpäätökset. Tilasto sisältää eriytetyn sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä eriytetyn maakaasun myyntitoiminnan tuloslaskelman j...

Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut vuodelta 2010
Energiamarkkinaviraston määräyksen sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta (1345/01/2005) perusteella sähköverkonhaltijoiden tulee ilmoittaa Energiamarkkinavirastolle vuosittain päätöksen liitteissä mainitut verkkotoiminnan laajuutta, talo...

Sähkö- ja maakaasuyritysten eriytetyt tilinpäätöstiedot vuodelta 2009
Energiamarkkinavirasto julkaisee sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoilta sekä maakaasun myyjiltä kerätyt eriytetyt tilinpäätökset. Tilasto sisältää eriytetyn sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä eriytetyn maakaasun myyntitoiminnan tuloslaskelman ja tas...

Sähköverkon tunnusluvut vuodelta 2009
Energiamarkkinaviraston määräyksen sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta (1345/01/2005) perusteella sähköverkonhaltijoiden tulee ilmoittaa Energiamarkkinavirastolle vuosittain päätöksen liitteissä mainitut verkkotoiminnan laajuutta, talo...