Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Kuluttajille tiedoksi siirtohintojen valvonnasta


Eräät sähköverkkoyhtiöt ovat ilmoittaneet vuoden alussa siirtomaksujen korotuksista. Energiavirastolle on tullut huomattavan paljon yhteydenottoja hintojen korotuksiin liittyen.

Korotusten yleisenä taustana ovat siirtoyhtiöiden investoinnit siirtoyhteyksien ylläpitoon ja parannuksiin, investointien päämäärä on sähkömarkkinalain vaatiman toimitusvarmuuden saavuttaminen.

Energiavirasto ei voi välittömästi ottaa kantaa verkkoyhtiöiden hinnoitteluun. Virasto valvoo siirtohinnoittelun kohtuullisuutta kokonaisuutena jokaisen verkkoyhtiön kohdalla. Valvonta tehdään jälkikäteen neljän vuoden valvontajaksoissa. 

Vuoden 2015 lopussa päättyneen valvontajakson hinnoittelun kohtuullisuuden Energiavirasto vahvistaa aikaisintaan tämän vuoden lopussa. Vuoden 2016 alussa alkaneen valvontajakson osalta päätökset tehdään vuonna 2020. Mikäli verkonhaltijan hinnoittelu ylittää Energiaviraston määrittämän kohtuullisen tason, ylijäämä hyvitetään asiakkaille seuraavan nelivuotiskauden hinnoittelussa. Tämä ei edellytä asiakkaalta mitään toimenpiteitä, vaan asia hoidetaan automaattisesti valvonnan kautta.

Siirtohintojen muuttamisperusteita koskevat riidat, esimerkiksi se kuinka paljon siirtohintaa voidaan kerralla nostaa, kuuluvat yleisten tuomioistuinten toimivaltaan. Kuluttaja voi kääntyä asiassa myös kuluttajaneuvonnan puoleen ja tarvittaessa saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttaja-asiamies valvoo sähköverkkoyhtiöiden ja kuluttajien välisiä sopimusehtoja kuluttajansuojan kannalta.

Lisätietoa Energiaviraston toimivallasta ja hinnoittelun kohtuullisuuden valvonnasta täältä.

 

Web Content Display