Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Energiavirasto vahvisti Skangas Oy:n Porin nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston ehdot, edellytykset ja tariffit

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) mukaisesti Energiavirasto on päätöksellään vahvistanut nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen haltijan Skangas Oy:n noudatettaviksi ehdot, edellytykset ja tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoja. Skangas Oy on toimittanut Energiavirastolle ehdot, edellytykset ja tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää sen hallinnoimaa Porissa sijaitsevaa nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosta .
 
Energiavirasto vahvistaa Skangas Oy:n noudatettavaksi 31.12.2019 asti tähän päätökseen liittyvät ehdot, edellytykset ja tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoa, pois lukien ehtojen kohdan 5.2.3 LNG-käyttöisen aluksen polttoainesäiliön täyttämisen osalta, sekä kohdan 7.3.2, joka koskee LNG-käyttöisen aluksen polttoainesäiliöiden täyttämisen hinnoittelua.
 
 


Lisätiedot: analyytikko Mikko Friipyöli, puh 029 5050 065.

Web Content Display