Web Content Display

Maksuvelvollisuus

Tuulivoimalan sijoittuessa Perämeren kompensaatioalueelle sähkön tuottaja on velvollinen maksamaan turbiinikohtaisen tuulivoimamaksun 50 000 euroa. Perämeren kompensaatioalueella tuulivoimamaksujen yhteenlasketun kompensaatiosumman enimmäismäärä on 18 500 000 euroa. Mikäli alueelle rakennetaan niin runsaasti tuulivoimaloita, että kompensaatiosumma ylittyy, Energiavirasto palauttaa ylimenevän osan takaisin tuulivoiman tuottajille.

Sähkön tuottajan on tehtävä ilmoitus Energiavirastolle ennen tuulivoimalan kaupalliseen käyttöön ottamista. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot tuulivoimalan turbiinien määrästä. Ilmoitus sisältyy sähkön tuottajan hakemukseen tuulivoimalan syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä varten.