Web Content Display

Liittymismaksut


Valvontalain (590/2013) 10 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa verkonhaltijan, järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ja järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan noudatettavaksi menetelmät liittämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi ennen niiden käyttöönottamista.Sähköverkonhaltijoiden on noudatettava näitä menetelmiä muutoksenhausta huolimatta.

Vuonna 2011 sähkönkäyttöpaikoille vahvistetut menetelmät

Vuonna 2011 tuotannolle vahvistetut menetelmät

Vuonna 2012 kantaverkolle vahvistetut menetelmät