Meneillään olevat lausuntopyynnöt ja kuulemiset


Kuuleminen maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksien siirtomaksuista ja muista ulkomaanyhteyksien siirtopalveluehdoista vuonna 2020

Suomen maakaasumarkkinat avautuessa 1.1.2020 maakaasun siirrossa otetaan käyttöön maakaasuverkkoasetuksen mukaiset verkkoon syötön ja verkosta oton maksut.

Energiavirasto on saanut ehdotuksen maakaasun siirtoverkonhaltija Gasum Oy:ltä maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksissä noudatettaviksi siirtomaksuiksi ja muiksi ulkomaanyhteyksien siirtopalvelun ehdoiksi.

Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä ulkomaanyhteyksissä noudatettavista siirtomaksuista ja muista ulkomaanyhteyksien siirtopalvelun ehdoista vuodelle 2020 ennen kuin Energiavirasto päätöksellään vahvistaa ne.

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään sunnuntaina 31.3.2019. Lausunnot pyydetään sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@energiavirasto.fi.

Lisätiedot: asiantuntija Buket Yüksel, buket.yuksel@energiavirasto.fi ja laskentatoimen asiantuntija Heikki Mannermaa, heikki.mannermaa@energiavirasto.fi.

Lausuntopyyntö

Suomen kaasunsiirtoverkoston tariffisto 1.1.2020 alkaen -alustava kuulemisasiakirja

 

 

Kuuleminen Fingrid Oyj:n ehdotuksesta taajuuden vakautusreserveille tilapäisesti sovellettavasta pienimmästä aktivointiajasta


Energiavirasto kuulee Fingrid Oyj:n hyväksyttäväksi toimittamasta sähkön siirtoverkon käyttöä koskevan asetuksen mukaisesta ehdotuksesta.

Asetuksen (EU) 2017/1485 artiklan 6 kohdan 4.e mukaisesti siirtoverkonhaltija voi ehdottaa 156 artiklan 9 kohdan mukaista tilapäisesti sovellettavaa pienintä aktivointiaikaa, joka taajuuden vakautusreservien tarjoajien on taattava. Ehdotukselle tarvitaan artiklan 6 kohdan 4 mukaisesti Energiaviraston hyväksyntä.

Artiklan 156 kohdan 9 mukaisesti ehdotus pienimmästä aktivointiajasta ei saa olla pidempi kuin 30 minuutta tai lyhyempi kuin 15 minuuttia. Fingrid Oyj esittää ehdotuksenaan, että tilapäisesti sovellettava pienin aktivointiaika olisi 30 minuuttia. Ehdotuksen mukaan tämä vastaa Fingrid Oyj:n nykyisin soveltamaa käytäntöä.

Lisätiedot: johtava asiantuntija Tarvo Siukola, puh 029 5050 074.

Lausunnot tulee toimittaa 28.2.2019 mennessä mieluiten sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi. Vastaukseen merkintä dnro 1834/433/2018. Lausunnon voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

Ehdotus tilapäisesti sovellettavasta pienimmästä aktivointiajasta

Liite: Taajuuden vakautusreservien teknisten vaatimusten todentaminen ja hyväksyttämisprosessi

 

 

 

Sulkeutuneet lausuntopyynnöt

 

Lausuntopyyntö Fingrid Oyj:n suurjännitteisten tasasähköjärjestelmien järjestelmäteknisistä vaatimuksista (päättynyt 15.2.2019)

Lausuntopyyntö Fingrid Oyj:n toimittamista tasehallinnan suuntaviivojen mukaisista ehdotuksista (päättynyt 11.2.2019)

Lausuntopyyntö Energiateollisuus ry:n suosittelemista suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalvelu- ja liittymisehdoista (päättynyt 25.1.2019)

Kuuleminen koskien Manga LNG Oy:n Tornion LNG-terminaalin palvelujen ehtoja ja palvelujen hinnoittelua koskevia menetelmiä (päättynyt 15.1.2019)

Lausuntopyyntö Fingrid Oyj:n käyttötoiminnan tiedonvaihdon laajuus -asiakirjasta (päättynyt 18.12.2018)

Lausuntopyyntö liittymien hinnoittelumenetelmistä (päättynyt 14.12.2018)

Lausuntopyyntö Fingrid Oyj:n kulutuksen järjestelmäteknisistä vaatimuksista (päättynyt 31.10.2018)

Lausuntopyyntö koskien siirtopalvelun ehtoja Venäjän 400 kV rajayhteyksillä (päättynyt 25.10.2018)

Lausuntopyyntö Fingrid Oy:n ehdot ja edellytykset reservipalvelujen tarjoajille ja tasevastaaville sekä epätasapainon netotusprosessin eurooppalaisen kauppapaikan täytäntöönpanoa koskevista ehdoista (päättynyt 30.8.2018)

Kuuleminen Fingrid Oyj:n järjestelmäteknisistä vaatimuksista (päättynyt 29.6.2018)

Kuuleminen taajuudensäätöblokkien määrittelyä koskevasta ehdotuksesta (päättynyt 30.5.2018)