Meneillään olevat lausuntopyynnöt ja kuulemiset


Lausuntopyyntö koskien siirtopalvelun ehtoja Venäjän 400 kV rajayhteyksillä

Energiavirasto varaa mahdollisuuden lausua Fingrid Oyj:n vahvistettavaksi toimittamasta sähkön tuontia ja vientiä Venäjälle koskevista ehdoista 25.10.2018 saakka.

Lausuntopyyntö
Agreement_for 400 kV FI - RU Power Transmission
Agreement_for 400 kV FI - RU Power Transmission muutosmerkinnöin

 

 

Lausuntopyyntö Fingrid Oyj:n kulutuksen järjestelmäteknisistä vaatimuksista

Energiavirasto pyytää lausuntoja Fingrid Oyj:n vahvistettavaksi toimittamista kulutuksen järjestelmäteknisistä vaatimuksista KJV 2018. Lausuntoa pyydetään 31.10.mennessä.

Lausuntopyyntö
Fingrid Oyj:n saate
Kulutuksen järjestelmätekniset vaatimukset KJV2018
Fingrid Oyj:n vastine annettuihin lausuntoihin


 

Sulkeutuneet lausuntopyynnöt

 

Lausuntopyyntö Fingrid Oy:n ehdot ja edellytykset reservipalvelujen tarjoajille ja tasevastaaville sekä epätasapainon netotusprosessin eurooppalaisen kauppapaikan täytäntöönpanoa koskevista ehdoista (päättynyt 30.8.2018)

Kuuleminen Fingrid Oyj:n järjestelmäteknisistä vaatimuksista (päättynyt 29.6.2018)

Kuuleminen taajuudensäätöblokkien määrittelyä koskevasta ehdotuksesta (päättynyt 30.5.2018)

Kuuleminen yhteistä kapasiteetin laskentamenetelmää koskevasta muutetusta ehdotuksesta Nordic kapasiteetinlaskenta-alueella (päättynyt 29.5.2018)

Kuuleminen koordinoitua ajojärjestyksen uudelleenmäärittelyä ja vastakauppaa koskevasta menettelystä sekä kyseisen menettelyn kustannustenjaosta Nordic kapasiteetinlaskenta-alueella (päättynyt 11.5.2018)