Meneillään olevat lausuntopyynnöt ja kuulemiset

 

 
Ei auki olevia kuulemisia.


 

 

Sulkeutuneet lausuntopyynnöt

 

Kuuleminen Fingrid Oyj:n järjestelmäteknisistä vaatimuksista (päättynyt 29.6.2018)

Kuuleminen taajuudensäätöblokkien määrittelyä koskevasta ehdotuksesta (päättynyt 30.5.2018)

Kuuleminen yhteistä kapasiteetin laskentamenetelmää koskevasta muutetusta ehdotuksesta Nordic kapasiteetinlaskenta-alueella (päättynyt 29.5.2018)

Kuuleminen koordinoitua ajojärjestyksen uudelleenmäärittelyä ja vastakauppaa koskevasta menettelystä sekä kyseisen menettelyn kustannustenjaosta Nordic kapasiteetinlaskenta-alueella (päättynyt 11.5.2018)