Meneillään olevat lausuntopyynnöt ja kuulemiset


Tällä hetkellä ei ole avoimia kuulemisia.


Sulkeutuneet lausuntopyynnöt


Kuuleminen pohjoismaisesta siirtokapasiteetin laskentamenetelmästä (päättynyt 26.10.2017)

Kuuleminen päivänsisäisen siirtokapasiteetin hinnoittelumenetelmästä (päättynyt 6.10.2017)

Kuuleminen kaasumarkkinoille pääsyn ja poistumisen esteistä (päättynyt 20.7.2017)