Meneillään olevat lausuntopyynnöt ja kuulemiset


 

Kuuleminen Fingrid Oyj:n järjestelmäteknisistä vaatimuksista

 
Energiavirasto pyytää lausuntoja Fingrid Oyj:n järjestelmäteknisistä vaatimuksista (VJV 2018) 29.6.2018 mennessä.

Lisätiedot: lakimies Natalia Buddén, natalia.budden(at)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 102.

Lausuntopyyntö
Fingrid Oyj:n vahvistuspyyntö
Voimalaitosjärjestelmän tekniset vaatimukset


 

 

Sulkeutuneet lausuntopyynnöt

Kuuleminen taajuudensäätöblokkien määrittelyä koskevasta ehdotuksesta (päättynyt 30.5.2018)

Kuuleminen yhteistä kapasiteetin laskentamenetelmää koskevasta muutetusta ehdotuksesta Nordic kapasiteetinlaskenta-alueella (päättynyt 29.5.2018)

Kuuleminen koordinoitua ajojärjestyksen uudelleenmäärittelyä ja vastakauppaa koskevasta menettelystä sekä kyseisen menettelyn kustannustenjaosta Nordic kapasiteetinlaskenta-alueella (päättynyt 11.5.2018)