Meneillään olevat lausuntopyynnöt ja kuulemiset

 

Lausuntopyyntö Fingrid Oyj:n käyttötoiminnan tiedonvaihdon laajuus -asiakirjasta

 

Energiavirasto pyytää lausuntoanne Fingrid Oyj:n käyttötoiminnan tiedonvaihdon laajuus -asiakirjasta 18.12.2018 mennessä.

Lausuntopyyntö

Vahvistuspyyntö

Fingrid käyttötoiminnan tiedonvaihdon laajuus

Taustadokumentti

Reaaliaikainen tiedonvaihto 2019

 

Lausuntopyyntö liittymien hinnoittelumenetelmistä


Energiavirasto pyytää lausuntoanne liittymien hinnoittelumenetelmien luonnoksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 14.12.2018 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi ja kopiona osoitteeseen lasse.simola@energiavirasto.fi.

Lausuntopyyntö ja liittymien hinnoittelumenetelmät

Kapasiteettivarausmaksun laskentatyökalu 2019 (luonnos)


 

Sulkeutuneet lausuntopyynnöt

 

Lausuntopyyntö Fingrid Oyj:n kulutuksen järjestelmäteknisistä vaatimuksista (päättynyt 31.10.2018)

Lausuntopyyntö koskien siirtopalvelun ehtoja Venäjän 400 kV rajayhteyksillä (päättynyt 25.10.2018)

Lausuntopyyntö Fingrid Oy:n ehdot ja edellytykset reservipalvelujen tarjoajille ja tasevastaaville sekä epätasapainon netotusprosessin eurooppalaisen kauppapaikan täytäntöönpanoa koskevista ehdoista (päättynyt 30.8.2018)

Kuuleminen Fingrid Oyj:n järjestelmäteknisistä vaatimuksista (päättynyt 29.6.2018)

Kuuleminen taajuudensäätöblokkien määrittelyä koskevasta ehdotuksesta (päättynyt 30.5.2018)