Meneillään olevat lausuntopyynnöt ja kuulemiset

 

Lausuntopyyntö koskien siirtopalvelun ehtoja Venäjän 400 kV rajayhteyksillä
Energiavirasto varaa  mahdollisuuden lausua Fingrid Oyj:n vahvistettavaksi
toimittamasta sähkön tuontia ja vientiä Venäjälle koskevista ehdoista 3.1.2018 saakka.
Lausuntopyyntö
Agreement on transmission service on Fingrid's cross-border connections between Russia and Finland

 
Kuuleminen koskien Skangasin Porin LNG-terminaalin palvelujen ehtoja ja palvelujen hinnoittelua koskevia menetelmiä
 
Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 §:n mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen haltijan noudatettaviksi palvelujen ehdot ja palvelujen hinnoittelua koskevat menetelmät ennen niiden käyttöönottamista.
 
Energiavirasto vahvistaa ehdot, edellytykset ja tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoja.
 
Vahvistuspäätös, jota sovelletaan nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen haltijan ehtoihin, edellytyksiin ja tariffeihin, on voimassa Energiaviraston määrittämän enintään kahden vuoden pituisen määräajan.
 
Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä koskien palvelujen ehtoja ja palvelujen hinnoittelua koskevia menetelmiä ennen niiden käyttöönottamista.
 
Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään perjantaina 12.1.2018 sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)energiavirasto.fi.
 
 
Lisätiedot: analyytikko Mikko Friipyöli, puh 029 5050 065.


Sulkeutuneet lausuntopyynnöt


Kuuleminen pohjoismaisesta siirtokapasiteetin laskentamenetelmästä (päättynyt 26.10.2017)

Kuuleminen päivänsisäisen siirtokapasiteetin hinnoittelumenetelmästä (päättynyt 6.10.2017)

Kuuleminen kaasumarkkinoille pääsyn ja poistumisen esteistä (päättynyt 20.7.2017)