Meneillään olevat lausuntopyynnöt ja kuulemiset


Kuuleminen pohjoismaisesta siirtokapasiteetin laskentamenetelmästä

Energiavirasto kuulee yhdessä muiden pohjoismaisten sääntelyviranomaisten kanssa alueen kantaverkonhaltijoiden ehdottamasta yhteisestä menetelmästä siirtokapasiteetin laskemiseksi.

Kuuleminen on auki 26.10.2017 saakka.*

Energiaviraston yhteyshenkilö: Jarno Lamponen (jarno.lamponen(at)energiavirasto.fi)


Tarkemmat tiedot ja ohjeet lausunnon toimittamiselle löytyvät NordREGin sivuilta.

*Kuulemisaikaa jatkettu (17.10.)


Sulkeutuneet lausuntopyynnöt


Kuuleminen päivänsisäisen siirtokapasiteetin hinnoittelumenetelmästä (päättynyt 6.10.)

Kuuleminen kaasumarkkinoille pääsyn ja poistumisen esteistä (päättynyt 20.7.)

Kuuleminen poikkeusten myöntämisperusteita kulutuksen ja tasasähköjärjestelmien verkkosääntöjen osalta (päättynyt 22.5.)