Web Content Display

Julkiset tiedot

Päätöksen 13/CMP.1 vaatimat julkiset tiedot:

Päästöoikeustilien tiedot - Legal Entities

Päästöoikeustilien tiedot - Account information (Tämä asiakirja ei sisällä tietoja, jotka ovat luottamuksellisia  komission asetuksen (EU) N:o 389/2013 110 artiklan nojalla. Täten seuraavat tiedot on poistettu taulukosta: tilinumero, edustajan tunniste, edustajan nimi ja kaikki tilinomistajan edustajan yhteystiedot mukaan lukien koko nimi, osoite, puhelinnumero, faksinumero sekä sähköpostiosoite)

Päästöyksiköiden varanto- ja siirtotiedot:

SEF 2017 CP2
SEF 2017
SEF 2016 CP2

SEF 2016
SEF 2015 CP2

SEF 2015
SEF 2014 CP2
SEF 2014
SEF 2013
SEF 2012
SEF 2011
SEF 2010
SEF 2009
SEF 2008

(Nämä asiakirjat eivät sisällä tietoja, jotka ovat luottamuksellisia komission asetuksen (EU) N:o 389/2013 110 artiklan nojalla. 110 artiklan mukaan EUTL:ssä, unionin rekisterissä ja missä tahansa muussa KP-rekisterissä olevia tietoja on pidettävä luottamuksellisina, jollei muuta edellytetä unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä. 110 artikla sisältää listan näistä luottamuksellisista tiedoista mukaan lukien kaikkien tilien talletukset, kaikki suoritetut tapahtumat, päästöoikeuksien yksilöivät yksikkötunnukset ja tilillä olevien Kioton yksiköiden, joita tapahtuma koskee tai joihin se vaikuttaa, yksikkösarjanumeroiden yksilöivät numeroarvot. Lista ei ole tyhjentävä. Täten asiakirjat sisältävät vain yleisen tason tietoa ja kaikki yksityiskohdat liittyen tilillä oleviin talletuksiin sekä siirtoihin on poistettu näistä asiakirjoista.)

Tilinhaltijat, joilla on oikeus pitää päästöoikeustilillään Kioton päästöyksiköitä (Kioton mekanismien käytöstä (109/2007) annetun lain nojalla) 

Päästökaupan piiriin kuuluvat toiminnanharjoittajat, joilla on voimassa oleva päästölupa 

Ympäristöministeriön antamat hyväksynnät ja valtuutukset yhteistoteutushankkeisiin (JI) liittyen

Hyväksynnät Suomen valtion päästöyksiköiden osto-ohjelmaan kuuluville kahdenvälisille CDM-hankkeille

Suomen hiilirahastohankkeet

Suomalaisille yrityksille annetut valtuutukset ja hyväksynnät

Organisaatiot, joille ympäristöministeriö on erillisestä hakemuksesta antanut valtuutuksen säilyttää päästöoikeustilillään Kioton päästöyksiköitä  

Komission asetusten (EU) N:o 389/2013 ja (EU) N:o 1123/2013 mukaiset julkiset tiedot: 

Euroopan unionin tapahtumalokin (EUTL) Internet-sivuilla

EUTL:n sivulta löytyvät mm. laitosten ilmaisjako- ja velvoitetiedot sekä hankeyksiköiden käyttöoikeudet (EUTL-sivuston käyttöohje)