Jakeluverkon ja suljetun jakeluverkon maakaasuverkkolupahakemukset


Maakaasumarkkinalain (587/2017) 4 §:n 1 momentin mukaan maakaasuverkkotoimintaa saa harjoittaa Suomessa sijaitsevassa maakaasuverkossa vain Energiaviraston myöntämällä luvalla (maakaasuverkkolupa). Maakaasuverkkolupaa ei voida siirtää toiselle.

Luvanvaraista ei ole kuitenkaan maakaasuverkkotoiminta, jossa maakaasuverkolla hoidetaan vain kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäistä maakaasun toimitusta (maakaasumarkkinalaki 4 § 2 momentti).

Maakaasuverkkolupahakemukseen tulee sisällyttää hakulomakkeessa mainitut selvitykset ja liitteet täyttöohjeen mukaisesti. Hakemus liitteineen tulee täyttää sähköisesti. Allekirjoitukset on kuitenkin kirjoitettava käsin.

Täytetty hakemus liitteineen tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi sekä kopiona joni.kilponen@energiavirasto.fi. Hakemus liitteineen on myös mahdollista toimittaa postitse osoitteeseen Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

Ohje jakeluverkon maakaasuverkkoluvan hakemisesta uuden maakaasumarkkinalain (587/2017) voimaan tullessa 

Lisätietoja asiasta antaa verkkoinsinööri Joni Kilponen (puhelin 029 5050 028, joni.kilponen@energiavirasto.fi).
 

 

Jakeluverkon maakaasuverkkoluvan hakulomake

Jakeluverkon maakaasuverkkolupahakemuksen täyttöohje

Jakeluverkonhaltijan tulos- ja tasesuunnitelma

Jakeluverkonhaltijan vakuutus päätösvallasta varoihin

Jakeluverkonhaltijan vakuutuspäätösvallasta liittymis- ja maakaasuverkkosopimuksiin

Suljetun jakeluverkon maakaasuverkkolupahakemuksen täyttöohje

Suljetun jakeluverkon maakaasuverkkoluvan hakulomake