Web Content Display

Hyväksytyt kestävyysjärjestelmät

Energiavirasto julkaisee tällä sivulla listan hyväksymistään toiminnanharjoittajien kestävyysjärjestelmistä. Suppeat kestävyysjärjestelmät ovat päästökauppalaitosten kestävyysjärjestelmiä, joiden luonne ja laajuus poikkeaa merkittävästi biopolttoaineiden tuottajien ja jakelijoiden laajoista kestävyysjärjestelmistä.

Laajat kestävyysjärjestelmät

Fortum Power and Heat Oy

Gasum Oy

Neste Oyj 

North European Oil Trade Oy 

Oy Teboil Ab 

St1 Biofuels Oy 

Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)

UPM-Kymmene Oyj 

VG EcoFuel Oy

Suppeat kestävyysjärjestelmät

Ab Stormossen Oy

Enocell Oy 

Metsä Fibre Oy, Joutsenon tehdas 

Metsä Fibre Oy, Kemin tehdas 

Metsä Fibre Oy, Rauman tehdas 

Metsä Fibre Oy, Äänekosken tehdas 

Stora Enso Oyj, Imatran tehtaat 

Stora Enso Oyj, Oulun tehdas

Stora Enso Oyj, Varkaus 

Suupohjan koulutuskuntayhtymä

UPM-Kymmene Oyj, Kaukaan sellutehdas 

UPM-Kymmene Oyj, Kymin tehdas 

UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaari