Web Content Display

Hyväksymispäätöksen siirtäminen

 

Hyväksymispäätös tulee siirtää toiselle sähkön tuottajalle, jos päätöksessä mainitun voimalaitoksen hallinta siirtyy toiselle sähkön tuottajalle. Siirto tapahtuu SATUssa siirtohakemuksen avulla.

Hyväksymispäätöksen siirrossa on mukana kolme osapuolta:

  1. Siirtäjä
  2. Siirron saaja
  3. Energiavirasto

 

Suositeltavaa olisi, ettei voimalaitoksella olisi keskeneräisiä/käsittelyssä olevia maksatushakemuksia kun siirtohakemus tehdään. Jos siirtohakemuksen ja maksatushakemuksen tekeminen sijoittuu samaan ajankohtaan, niin asiasta kannattaa olla yhteydessä Energiavirastoon.

Siirtäjä liittää hakemuksen liitteeksi seuraavat dokumentit pdf-tiedostoina:

  • Kauppakirja, luovutussopimus tai muu vastaava asiakirja kokonaisuudessaan, eli kopio varsinaisesta asiakirjasta, josta ei ole poistettu esimerkiksi sivuja tai peitetty/mustattu salassa pidettäviä kohtia. Myös asiakirjan liiteluettelon pitää näkyä, mutta liitteitä ei tarvitse toimittaa. Hakemukseen voi liittää myös sopimuksen lyhennelmän, mutta se ei yksin riitä.
  • Lisäksi mikäli asiakirja ei ole kokonaisuudessaan salassa pidettävä, pyydetään toimittamaan asiakirjasta julkinen versio, josta siirron hakijan/saajan salassa pidettäviksi katsomat tiedot on peitetty tai poistettu, tai jollain muulla tavalla merkitty selkeästi salassa pidettäviksi.

Siirron saaja liittää seuraavat dokumentit hakemukseen pdf-tiedostoina:

  • Siirron saajan tase kaupan toteutumisen jälkeen, jos toiminta on alkanut vasta äskettäin
  • Viimeisin vahvistettu tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, liitetiedot, toimintakertomus, allekirjoitussivu ja tilintarkastuskertomus), jos se on valmistunut. Jos yhdenkään tilikauden tilinpäätös ei ole valmistunut, hakemukseen liitetään kuluvan tilikauden tilinpäätöstiedot, tai ensimmäisen tilikauden alustavat tiedot.


Lisätietoja siirtohakemuksen jättämisestä löytyy Seurantaohjeesta.