Web Content Display

Hyväksymispäätöksen muuttaminen

Sähkön tuottaja voi jättää hyväksymispäätöksen muutoshakemuksen

SATU-järjestelmän kautta. Muutoshakemus tulee jättää esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho muuttuu
  • Arvio voimalaitoksen vuosituotannosta (tukeen oikeutettu sähkön tuotanto, MWh/a) muuttuu merkittävästi
  • Seurantasuunnitelma muuttuu merkittävästi
  • Biokaasuvoimalaitos haluaa hakea lämpöpreemiolla korotettua syöttötariffia
  • Biokaasuvoimalaitoksen hyväksymispäätökseen halutaan lisätä uusi biokaasulaitos


Muutoshakemuksen voi aloittaa SATUssa "Voimalaitoksen pääsivulta". Lisätietoja muutoshakemuksen jättämisestä löytyy Seurantaohjeesta ja SATUn käyttöohjeesta.

Hyväksymispäätöksen muutos on maksullinen.